Jak ustawić profil poczty e-mail?

Wprowadzenie

Profil poczty jest domyślną konfiguracją, która obejmuje informacje (ustawienia) o nazwie nadawcy, adresie e-mail oraz podpisie, które stosowane są podczas wysyłki wiadomości z poziomu Poczty home.pl. Profil poczty korzysta z domyślnych ustawień za każdym razem kiedy tworzysz nową lub odpowiadasz na otrzymaną korespondencję. Niektóre informacje możesz wprowadzać wielokrotnie, a następnie zdecydować, które z nich będą widoczne dla adresata. Przeczytaj więcej o tworzeniu i wysyłaniu nowej wiadomości e-mail.
Przykład: możesz ustawić kilka różnych podpisów i stosować je zamiennie, ustawiając je na etapie wysyłki wiadomości. Możesz skonfigurować wiele adresów e-mail jednej skrzynki pocztowej (np. dodając aliasy), a następnie zdecydować, który z nich będzie widoczny dla adresata jako adres nadawcy wiadomości.

Poradnik wideo: pierwsze logowanie i konfiguracja profilu Poczty home.pl

Dlaczego nie mogę wysłać wiadomości e-mail z Poczty home.pl (RFC5322)?

Zgodnie z wcześniejszym opisem dotyczącym uzupełnienia dodatkowych informacji o użytkowniku, może zdarzyć się, że podczas pierwszej wysyłki wiadomości e-mail z Poczty home.pl nie zostanie ona dostarczona, a system zwróci informację zwrotną Mail Delivery System o poniższej treści (RFC5322):
550. 5.7.1 Mail does not comply with the documentation RFC5322

Poczta home.pl - Wiadomość e-mail - Mail Delivery System (RFC5322) - Przykładowa informacja zwrotna

W powyższej sytuacji zwrot wiadomości spowodowany jest brakiem pełnych danych o użytkowniku, dokładnie nazwy nadawcy, czyli informacji wyświetlanej obok adresu e-mail w skrzynce odbiorczej adresata.

Gdzie mogę edytować Moje dane kontaktowe (nazwę nadawcy)?

 1. Przejdź do menu profilu, a następnie wybierz Moje dane kontaktowe.

  Poczta home.pl - Menu Profil - Wybierz Moje dane kontaktowe
 2. Po wyświetleniu nowego okna wprowadź dane kontaktowe użytkownika, który korzysta z tej skrzynki e-mail.
  WAŻNE! Do poprawnej wysyłki wiadomości e-mail z Poczty home.pl niezbędne jest uzupełnienie pól: Imię oraz Nazwisko (wprowadzając dane osobowe lub nazwę firmy).

  Poczta home.pl - Menu Profil - Moje dane kontaktowe - Wprowadź dane kontaktowe użytkownika

 3. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wprowadzone zmiany.
 4. Jeśli chcesz wprowadzić nazwę firmy lub pojedynczy wyraz, np. imię lub nazwisko lub inną frazę (pojedynczą), zaloguj się do skrzynki e-mail, przejdź do Ustawienia, a następnie z lewej strony ekranu wybierz Konta.
  Poczta home.pl - Ustawienia - Wybierz opcję Konta
 5. Edytuj konto podstawowe, E-mail.
 6. Uzupełnij dane: Twoje imię i nazwisko.
  Poczta home.pl - Ustawienia - Konta - Edytuj konto e-mail - Uzupełnij dane: Twoje imię i nazwisko
 7. Zapisz zmiany. Wprowadzone ustawienie będzie nadrzędne względem danych wprowadzonych w Moich danych kontaktowych (osobne pola imię i nazwisko).

Gdzie mogę zarządzać ustawieniami domyślnego adresu e-mail i podpisu?

 1. Przejdź do menu profilu konta, a następnie wybierz Ustawienia.
  Poczta home.pl - Menu Profil - Wybierz opcję Ustawienia
 2. Po wyświetleniu ekranu, po lewej stronie wybierz zakładkę Poczta > Utwórz e-mail i następnie odszukaj pole Domyślny adres nadawcy. Wybierz domyślny adres nadawcy, z którego będą wysyłane wiadomości e-mail. Liczba dostępnych adresów może się zmieniać, w zależności od rodzaju posiadanego konta, jego konfiguracji oraz utworzonych aliasów.

  Poczta home.pl - Menu Profil - Ustawienia - Poczta - Utwórz e-mail - Wybierz domyślny adres nadawcy

 3. W tym samym oknie, po lewej stronie kliknij zakładkę Podpisy. W celu utworzenia nowego podpisu kliknij Dodaj nowy podpis. Przeczytaj więcej o tworzeniu i zarządzaniu podpisami w Poczcie home.pl.

  Poczta home.pl - Menu Profil - Ustawienia - Poczta - Podpisy - Kliknij Dodaj nowy podpis

Po zapisaniu zmian, podczas tworzenia nowej wiadomości e-mail z poziomu serwisu poczta.home.pl wybrany zostanie zawsze domyślny adres nadawcy oraz do wiadomości zostanie dodany domyślny podpis. W oknie tworzenia nowej wiadomości e-mail będziesz mógł zmienić adres nadawcy oraz podpis, jeśli posiadasz utworzone dodatkowe podpisy oraz adresy nadawcy. Przeczytaj więcej o tworzeniu i wysyłaniu nowej wiadomości e-mail.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.