Jak skonfigurować profil poczty e-mail w Poczcie home.pl?

Wprowadzenie

Poczta home.pl umożliwia korzystanie z adresów wielu domen podczas obsługi jednej skrzynki e-mail.
Jeśli do serwera w home.pl przypięta jest większa ilość domen, to podczas wysyłania wiadomości e-mail, możesz zdefiniować, z którego dokładnie adresu e-mail chcesz wykonać wysyłkę. Dodatkowo podczas tworzenia tej samej wiadomości, możesz wskazać podpis, który zostanie użyty w wysyłanej wiadomości e-mail.
Za pomocą Poczty home.pl możesz dodać wiele szablonów podpisu, z pomiędzy których możesz wybrać ten, który zostanie użyty przy wiadomości. Podobnie jest z adresami nadawcy, których możesz posiadać wiele.
WAŻNE! Jeśli Twoja skrzynka e-mail została utworzona w adresie konkretnej domeny (np. “kowalski@twojadomena.pl”), to podczas konfiguracji profilu danej skrzynki e-mail będziesz miał do wyboru tylko tą jedną konkretną domenę. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o kontach utworzonych w konkretnych domenach i różnicach z tego wynikających.
WAŻNE! Jeśli do utworzonej skrzynki e-mail zostały utworzone aliasy pocztowe, niezależnie od tego czy konto utworzone zostało w jednej domenie (np. “kowalski@twojadomena.pl”) czy też we wszystkich domenach (kowalski @ we wszystkich domenach), podczas wysyłania wiadomości będziesz miał możliwość wyboru odpowiedniego adresu nadawcy, np. w postaci aliasu.
W celu poprawnej wysyłki wiadomości e-mail, niezbędne jest także uzupełnienie dodatkowych informacji o użytkowniku, tj. danych kontaktowych. Dane kontaktowe to dodatkowe informacje poza adresem e-mail oraz podpisem, które identyfikują nadawcę wiadomości. Mogą nimi być m.in.:
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu,
 • adres zamieszkania i do korespondencji,
 • nazwa firmy,
 • zajmowane stanowisko.

Dlaczego nie mogę wysłać wiadomości e-mail z Poczty home.pl (RFC5322)?

Zgodnie z wcześniejszym opisem dotyczącym uzupełnienia dodatkowych informacji o użytkowniku, może zdarzyć się, że podczas pierwszej wysyłki wiadomości e-mail z Poczty home.pl nie zostanie ona dostarczona, a system zwróci informację zwrotną Mail Delivery System o poniższej treści (RFC5322):
550. 5.7.1 Mail does not comply with the documentation RFC5322

rfc_blad.png

W powyższej sytuacji, zwrot wiadomości spowodowany jest brakiem pełnych danych o użytkowniku, dokładnie nazwy nadawcy, czyli informacji wyświetlanej obok adresu e-mail po stronie skrzynki odbiorczej adresata.
WAŻNE! Aby poprawnie wysłać wiadomość e-mail z Poczty home.pl z zachowaniem standardów i wymogów zewnętrznych dostawców poczty, konieczne jest wprowadzenie danych o nadawcy wiadomości, w tym poprawnego adresu e-mail oraz nazwy nadawcy.

Gdzie mogę zarządzać ustawieniami domyślnego adresu e-mail i podpisu?

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby wybrać domyślny adres nadawcy oraz podpis:
 1. Zaloguj się do Poczty home.pl, jako login podając adres skrzynki e-mail oraz hasło dostępu do konta, dla którego chcesz zmienić ustawienia.

  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do Poczty home.pl
 2. Po zalogowaniu do Poczty home.pl, w prawym górnym rogu kliknij przycisk trzech poziomych pasków, a następnie wybierz Ustawienia.

 3. Po wyświetleniu ekranu, po lewej stronie wybierz zakładkę “Poczta” i następnie odszukaj pole “Domyślny adres nadawcy”. Będziesz mógł wybrać w tym polu domyślny adres nadawcy, z którego będą wysyłane wiadomości e-mail. W oknie tworzenia

  domyslny_adres.png

 4. W tym samym oknie, po lewej stronie kliknij zakładkę “Podpisy”. W celu utworzenia nowego podpisu, kliknij “Dodaj nowy podpis”.

  • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu i edycji podpisów do wiadomości e-mail.

Po zapisaniu zmian, podczas tworzenia nowej wiadomości e-mail z poziomu Nowej poczty home.pl, wybrany zostanie zawsze domyślny adres nadawcy oraz do wiadomości zostanie dodany domyślny podpis. W oknie tworzenia nowej wiadomości e-mail będziesz mógł zmienić adres nadawcy oraz podpis, jesli posiadasz utworzone dodatkowe podpisy oraz adresy nadawcy.

Gdzie mogę edytować Moje dane kontaktowe (nazwę nadawcy)?

 1. Zaloguj się do Poczty home.pl, jako login podając adres skrzynki e-mail oraz hasło dostępu do konta, dla którego chcesz zmienić ustawienia.

  • Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak zalogować się do Poczty home.pl
 2. Po zalogowaniu do Poczty home.pl, w prawym górnym rogu kliknij przycisk trzech poziomych pasków, a następnie wybierz “Moje dane kontaktowe”.

 3. Po wyświetleniu nowego okna, wprowadź dane kontaktowe użytkownika, który korzysta z tej skrzynki e-mail.
  WAŻNE! Do poprawnej wysyłki wiadomości e-mail z Poczty home.pl niezbędne jest uzupełnienie pól: “Imię” oraz “Nazwisko” (wprowadzając dane osobowe lub nazwę firmy).

  dane-kontaktowe-ox.png

 4. Kliknij przycisk “Zapisz”, aby zapisać wprowadzone zmiany.
 5. Jeśli chcesz wprowadzić nazwę firmy lub pojedynczy wyraz, np. imię lub nazwisko lub inną frazę, zaloguj się do skrzynki e-mail, przejdź do Ustawień, a następnie z lewej strony ekranu wybierz Konta.
 6. Edytuj konto podstawowe, E-mail.
 7. Uzupełnij dane: Twoje imię i nazwisko.
 8. Zapisz zmiany. Wprowadzone ustawienie będzie nadrzędne względem danych wprowadzonych w Moich danych kontaktowych (osobne pola imię i nazwisko).

Jak ustawić profil poczty?

Jeśli do tej pory korzystałeś ze poprzedniej wersji Poczty home.pl, to w konfiguracji tej aplikacji dostępne były tak zwane profile poczty.

 

Profil poczty jest domyślną konfiguracją, która obejmuje informacje o nazwie nadawcy, adresie e-mail oraz podpisie, które stosowane są podczas wysyłki wiadomości z poziomu Poczty home.pl. Wszystkie informacje na temat profilu poczty wprowadzane były w jednym miejscu, a oznaczenie profilu jako domyślny, powodowało zastosowanie wszystkich informacji profilu podczas obsługi poczty (np. podczas tworzenia wiadomości e-mail).Poczta home.pl nie posiada ustawień profilu poczty, które mógłbyś skonfigurować w jednym miejscu. W Poczcie home.pl jako profil poczty można uznać wskazane powyżej elementy, czyli możliwość konfiguracji własnych adresów nadawcy, podpisów oraz danych kontaktowych.

 

Podczas tworzenia wiadomości e-mail w Poczcie home.pl, użytkownik ma możliwość wyboru adresu nadawcy oraz podpisu do wiadomości e-mail. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się w jaki sposób wybrać adres nadawcy oraz podpis podczas tworzenia wiadomości e-mail w Poczcie home.pl.
 • Czy artykuł był pomocny?
 • TAK   Nie
Tematy powiązane
Więcej informacji na forum dyskusyjnym:   Kliknij tutaj, aby przejść na forum.home.pl