Jak napisać i wysłać wiadomość e-mail?

Za pomocą Poczty home.pl możesz wysłać nową wiadomość e-mail bez używania programu do obsługi poczty e-mail (np. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird). Wystarczy, że pamiętasz adres skrzynki e-mail oraz hasło dostępu.

SPIS TREŚCI

Poradnik wideo: jak wysłać nową wiadomość e-mail przez Pocztę home.pl?

Jak napisać nową wiadomość e-mail za pomocą Poczty home.pl?

Napisanie nowej wiadomości e-mail nie różni się w znaczący sposób od odpowiedzi na wiadomość e-mail.

Aby utworzyć i wysłać nową wiadomość e-mail, kliknij opcję Utwórz e-mail, która znajduje się w górnej części ekranu.
Poczta home.pl - Kliknij opcję Utwórz e-mail aby utworzyć i wysłać nową wiadomość e-mail

Następnie ustal odbiorców Twojej wiadomości e-mail, zdefiniuj temat, treść, nadawcę i w razie potrzeby dodaj załączniki.
Poczta home.pl - Utwórz e-mail - Następnie ustal odbiorców Twojej wiadomości e-mail, zdefiniuj temat, treść, nadawcę i w razie potrzeby dodaj załączniki

Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij przycisk Wyślij.

Jak wysłać wiadomość e-mail do kilku odbiorców?

Jeżeli chcesz przesłać wiadomość do kilku odbiorcówm skorzystaj z pól Do, DW, UDW. Dowiedz się, czym różnią się pola Do, DW i UDW.

Poczta home.pl - Utwórz e-mail - Formularz - DO - Wybierz opcję DW UDW

Podczas wpisywania adresu odbiorcy, na ekranie zostaną wyświetlone propozycje adresatów, którzy zostali zapisani w Twoich kontaktach. Podpowiedzi wyświetlają się w oparciu o to, o wpisujesz w tym polu.

Poczta home.pl - Utwórz e-mail - Formularz - DO - Wpisz adres odbiorcy
WAŻNE! Przynajmniej jedno z pól, w których podajesz adresata wiadomości e-mail musi być wypełnione.
Wiadomość e-mail do wielu adresatów możesz wysłać również za pośrednictwem książki adresowej. Po wybraniu odpowiednich kontaktów, możesz w prosty sposób wysłać Twoją wiadomość do wielu odbiorców. Sprawdź, jak wysłać wiadomość e-mail do wybranych kontaktów, które znajdują się w książce adresowej.

 

Na liście kontaktów możesz też tworzyć listy dystrybucyjne, które służą do wysyłki jednej wiadomości e-mail do wielu wcześniej zdefiniowanych odbiorców (np. z Twojej książki adresowej). Dzięki tej funkcji nie musisz za każdym razem wpisywać adresów odbiorców do wysyłanej przez Ciebie korespondencji. Przeczytaj więcej o funkcji list dystrybucyjnych w Poczcie home.pl.

Formatowanie wiadomości e-mail w Poczcie home.pl

W Poczcie home.pl możesz skorzystać z edytora HTML w trakcie tworzenia wiadomości. Pozwala to na zaawansowane formatowanie treści. Aby przejść do tego trybu edycji, kliknij Opcje w oknie wiadomości.

Poczta home.pl - Utwórz e-mail - Formularz - Opcje - Zaznacz edytor HTML

Domyślne formatowanie wiadomości e-mail możesz zmienić, klikając zakładkę Ustawienia > Poczta.

Korzystając z tej opcji, możesz edytować treść przy pomocy funkcji: pogrubienia, podkreślenia, różnych rodzajów i rozmiarów czcionek, wypunktowania i tak dalej.

Poczta home.pl - Utwórz e-mail - Formularz - Narzędzia edytora HTML - Skorzystaj z funkcji pogrub lub podkreśl

Dodawanie załączników do wiadomości e-mail

Po lewej stronie okna wiadomości e-mail, na którą odpowiadasz, znajdziesz link „Załączniki”, który pozwala na dodanie plików (załączników) do danej wiadomości e-mail.

Folder: elementy wysłane

Domyślnie każda wiadomość e-mail, która została wysłana przez Pocztę home.pl, zapisywana jest w folderze „Elementy wysłane”. W ten sposób możesz w każdej chwili zweryfikować historię korespondencji e-mail dla Twojego konta.

Folder „Elementy wysłane” spełnia swoją funkcję tylko w przypadku:

  • wysyłania wiadomości e-mail poprzez Pocztę home.pl,
  • wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem programu do obsługi poczty, który skonfigurowany jest dla protokołu IMAP.
WAŻNE! Pamiętaj, że wiadomości e-mail nie są zapisywane na serwerze w folderze „Elementy wysłane” w przypadku, gdy wiadomości e-mail są wysyłane za pośrednictwem programu do obsługi poczty (np. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird), który jest skonfigurowany dla protokołu POP3. W takim przypadku wiadomości e-mail są zapisywane na komputerze lokalnym w pamięci danego programu do obsługi poczty.

W jaki sposób korzystać z profilu poczty (adres nadawcy/podpis)

Poczta home.pl oferuje możliwość wyboru profilu nadawcy wiadomości. Opcja ta aktywna jest podczas tworzenia, edycji lub odpowiedzi na wiadomość e-mail. Profil poczty pozwala na wybór adresu e-mail, z którego wiadomość zostanie wysłana, a także wybór i włączenie do wiadomości wcześniej przygotowanego podpisu, tzw. stopki.

 

W oknie wiadomości e-mail znajdziesz link „Podpisy”. Wskazane wartości w tych polach ustawione są jako domyślne, zgodnie z preferencjami wskazanymi w ustawieniach konta e-mail. Z rozwijanej listy możesz wybrać inne adresy e-mail oraz inne podpisy, jeśli je zdefiniowałeś.

 

Poczta home.pl - Utwórz e-mail - Formularz - Podpisy - Wybierz opcję Bez podpisu

 

Rozwiązanie to jest wygodne szczególnie w sytuacji, kiedy skonfigurowana skrzynka pocztowa, posiada wiele adresów e-mail, np. aliasów, które mają różne zastosowanie.

Dowiedz się więcej o ustawieniach domyślnego adresu e-mail oraz podpisu do wiadomości.

Który przycisk kliknąć po utworzeniu wiadomości?

Po ustaleniu wszystkich szczegółów dla wiadomości e-mail, użyj odpowiedniego przycisku, np. Wyślij.

Poczta home.pl - Utwórz e-mail - Formularz - Po ustaleniu wszystkich szczegółów dla wiadomości e-mail, użyj odpowiedniego przycisku Wyślij
  • Wyślij – kliknij ten przycisk, aby natychmiast wysłać daną wiadomość e-mail do ustalonych odbiorców.
  • Zapisz – kliknij ten przycisk, aby zapisać daną wiadomość e-mail jako kopię roboczą, którą będziesz mógł później jeszcze zmodyfikować i wysłać do odbiorców w późniejszym terminie.
  • Odrzuć – kliknij ten przycisk, aby całkowicie anulować daną wiadomość e-mail (bez zapisywania jej jako kopia robocza).
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.