Jak napisać i wysłać wiadomość e-mail?

Wprowadzenie

Za pomocą Poczty home.pl możesz wysłać nową wiadomość e-mail z każdego komputera, który jest podłączony do sieci Internet. Nie musisz mieć pod ręką programu do obsługi poczty e-mail (np. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird), aby sprawdzić pocztę – wystarczy, że pamiętasz adres skrzynki e-mail oraz hasło dostępu.

Poradnik wideo: jak wysłać nową wiadomość e-mail przez Pocztę home.pl?

Jak napisać nową wiadomość e-mail za pomocą Poczty home.pl?

Napisanie nowej wiadomości e-mail nie różni się w znaczący sposób od odpowiedzi na wiadomość e-mail.

Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak odpowiedzieć na wiadomość e-mail w Poczcie home.pl.

Aby utworzyć i wysłać nową wiadomość e-mail kliknij opcję Utwórz e-mail, która znajduje się w górnej części ekranu.
Poczta home.pl - Kliknij opcję Utwórz e-mail aby utworzyć i wysłać nową wiadomość e-mail

Następnie ustal odbiorców Twojej wiadomości e-mail, zdefiniuj temat, treść, nadawcę i w razie potrzeby dodaj załączniki. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o załącznikach do wiadomości w Poczcie home.pl.
Poczta home.pl - Utwórz e-mail - Następnie ustal odbiorców Twojej wiadomości e-mail, zdefiniuj temat, treść, nadawcę i w razie potrzeby dodaj załączniki

Aby wysłać wiadomość e-mail, kliknij przycisk Wyślij.

Jak wysłać nową wiadomość e-mail do kilku odbiorców?

Skorzystaj z opcji dostępnych po prawej stronie ekranu, jeżeli chciałbyś przesłać swoją odpowiedź także innym odbiorcom (skorzystaj z pól takich jak: „Do„, „DW – Do wiadomości” oraz „UDW – Ukryte do wiadomości”.

Poczta home.pl - Utwórz e-mail - Formularz - DO - Wybierz opcję DW UDW

Podczas wpisywania adresu odbiorcy, na ekranie zostaną wyświetlone propozycje adresatów, którzy zostali zapisani w Twoich kontaktach. Propozycje są zależne od znaków alfabetu oraz cyfr, które wpisujesz w polu.

Poczta home.pl - Utwórz e-mail - Formularz - DO - Wpisz adres odbiorcy
WAŻNE! Przynajmniej jedno z pól, w których podajesz adresata wiadomości e-mail („Do”, „Kopia”, „Ukryta kopia”) musi być wypełnione.
Wiadomość e-mail do wielu adresatów możesz wysłać również za pośrednictwem książki adresowej. Po wybraniu odpowiednich kontaktów, możesz w prosty sposób wysłać Twoją wiadomość do wielu odbiorców. Kliknij tutaj, aby sprawdzić jak wysłać wiadomość e-mail do wybranych kontaktów, które znajdują się w książce adresowej.

 

Na liście Twoich kontaktów możesz też tworzyć listy dystrybucyjne, które służą do wysyłki jednej wiadomości e-mail do wielu wcześniej zdefiniowanych odbiorców (np. z Twojej książki adresowej). Dzięki tej funkcji nie będziesz musiał za każdym razem definiować adresów odbiorców do wysyłanej przez Ciebie korespondencji. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o funkcji list dystrybucyjnych w Poczcie home.pl.

Informacje na temat formatowania wiadomości e-mail w Poczcie home.pl

W home.pl masz możliwość wysyłania wiadomości e-mail w formie tekstu formatowanego HTML. Opcja ta pozwala na zaawansowane formatowanie treści wiadomości e-mail (np. dodawanie tła, zmianę czcionki i jej koloru, itp.). Aby przejść do tego trybu edycji, kliknij Opcje w oknie wiadomości.

Poczta home.pl - Utwórz e-mail - Formularz - Opcje - Zaznacz edytor HTML

Domyślne formatowanie wiadomości e-mail możesz zmienić klikając zakładkę Ustawienia > Poczta.

Pracując w formacie tekstowym „HTML” możesz edytować treść przy pomocy funkcji: pogrubienia, podkreślenia, różnych rodzajów i rozmiarów czcionek, wypunktowania i tak dalej.

Poczta home.pl - Utwórz e-mail - Formularz - Narzędzia edytora HTML - Skorzystaj z funkcji pogrub lub podkreśl

Dodawanie załączników do tworzonej wiadomości e-mail

Po lewej stronie okna wiadomości e-mail, na którą odpowiadasz, znajdziesz link „Załączniki”, który pozwala na dodanie plików (załączników) do danej wiadomości e-mail.

Kliknij tutaj, aby przeczytać o dodawaniu załączników do wiadomości w Poczcie home.pl.

Funkcja folderu elementy wysłane

Domyślnie każda wiadomość e-mail, która została wysłana przez Poczta home.pl zapisywana jest w folderze „Elementy wysłane”. W ten sposób możesz w każdej chwili zweryfikować historię korespondencji e-mail dla Twojego konta.

Folder „Elementy wysłane” spełnia swoją funkcję tylko w przypadku:

  • wysyłania wiadomości e-mail poprzez Poczta home.pl,
  • wysyłania wiadomości e-mail za pośrednictwem programu do obsługi poczty, który skonfigurowany jest dla protokołu IMAP.
WAŻNE! Pamiętaj, że wiadomości e-mail nie są zapisywane na serwerze w folderze „Elementy wysłane” w przypadku, gdy wiadomości e-mail są wysyłane za pośrednictwem programu do obsługi poczty (np. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird), który jest skonfigurowany dla protokołu POP3. W takim przypadku wiadomości e-mail są zapisywane na komputerze lokalnym w pamięci danego programu do obsługi poczty.

W jaki sposób korzystać z profilu poczty (adres nadawcy/podpis)

Poczta home.pl oferuje możliwość wyboru profilu nadawcy wiadomości. Opcja ta aktywna jest podczas tworzenia, edycji lub odpowiedzi na wiadomość e-mail. Profil poczty pozwala na wybór adresu e-mail, z którego wiadomość zostanie wysłana, a także wybór i włączenie do wiadomości, wcześniej przygotowanego podpisu, tzw. stopki.

 

W oknie wiadomości e-mail, na którą odpowiadasz, znajdziesz link „Podpisy”. Wskazane wartości w tych polach ustawione są jako domyślne, zgodnie z preferencjami wskazanymi w ustawieniach konta e-mail. Z rozwijanej listy możesz wybrać inne adresy e-mail oraz inne podpisy, jeśli je zdefiniowałeś.

 

Poczta home.pl - Utwórz e-mail - Formularz - Podpisy - Wybierz opcję Bez podpisu

 

Rozwiązanie to jest wygodne szczególnie w sytuacji, kiedy skonfigurowana skrzynka pocztowa, posiada wiele adresów e-mail, np. aliasów, które mają różne zastosowanie.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach domyślnego adresu e-mail oraz podpisu do wiadomości.

Który przycisk powinienem kliknąć po skończeniu tworzenia wiadomości?

Po ustaleniu wszystkich szczegółów dla wiadomości e-mail, użyj odpowiedniego przycisku, np. Wyślij.

Poczta home.pl - Utwórz e-mail - Formularz - Po ustaleniu wszystkich szczegółów dla wiadomości e-mail, użyj odpowiedniego przycisku Wyślij
  • Wyślij – kliknij ten przycisk, aby natychmiast wysłać daną wiadomość e-mail do ustalonych odbiorców.
  • Zapisz – kliknij ten przycisk, aby zapisać daną wiadomość e-mail jako kopię roboczą, którą będziesz mógł później jeszcze zmodyfikować i wysłać do odbiorców w późniejszym terminie.
  • Odrzuć – kliknij ten przycisk, aby całkowicie anulować daną wiadomość e-mail (bez zapisywania jej jako kopia robocza).
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.