Komunikat w przeglądarce: ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

Jeśli używasz przeglądarki Google Chrome, to mogłeś już wcześniej spotkać się z takim komunikatem błędu:

ERR_CONNECTION_TIMED_OUT

lub

Ta witryna jest nieosiągalna

Co oznacza ERR_CONNECTION_TIMED_OUT?

Zwykle błąd ten pojawia się wraz z krótkim wyjaśnieniem, które informuje, że żądanej strony nie można załadować.

Ta witryna jest nieosiągalna

Serwer [adres domeny] potrzebował zbyt wiele czasu na odpowiedź.

Wypróbuj te rozwiązania:
- Odśwież stronę
- Sprawdź połączenie
- Sprawdź serwer proxy i zaporę sieciową

Oznacza to, że serwer docelowy wysyła odpowiedź zbyt długo. W zależności od konfiguracji serwera, np. jeśli serwer wysyła odpowiedź dłużej niż 30 sekund, wówczas przeglądarka przerywa próbę połączenia i wyświetla ten błąd. Komunikat o błędzie: ERR_CONNECTION_TIMED_OUT czyli Ta witryna jest nieosiągalna wskazuje zatem na problem z komunikacją (zbyt długie oczekiwanie na odpowiedź).

Serwer potrzebował zbyt wiele czasu na odpowiedź. Wypróbuj nasze rozwiązania: ERR_TIMED_OUT.

Przyczyny błędu można szukać zarówno po stronie użytkownika, strony WWW (w jaki sposób została zbudowana), ale także samego serwera. Użytkownik zwyczajnie może mieć ograniczony dostęp do sieci, np. wynikający z zapisanej pamięci cache w przeglądarce, problemów z połączeniem internetowym, ograniczeń po stronie aplikacji chroniących, np. programów antywirusowych lub antymalware. Jeśli jednak wyeliminujemy potencjalne przyczyny po stronie użytkownika, to należy szukać potencjalnych przyczyn występowania błędu po stronie serwera, np. na drodze komunikacji między serwerem, przeglądarką internetową, a użytkownikiem końcowym. Występowanie błędu Ta witryna jest nieosiągalna to popularny błąd, który może być efektem problemów po stronie użytkownika lub dostawcy usług.

Jeśli zarządzasz stronami WWW, których wywołanie w przeglądarce powoduje wystąpienie błędu: ERR_CONNECTION_TIMED_OUT oraz wyeliminowałeś potencjalne przyczyny występowania błędu po swojej stronie, to sugerujemy kontakt z administratorem serwera / hostingodawcą. Podczas takiego kontaktu możliwe będzie sprawdzenie czy serwer jest dostępny lub czy odnotowywane są awarie na serwerze.

Jak mogę naprawić błąd ERR_CONNECTION_TIMED_OUT?

Za pomocą kilku prostych sztuczek możesz samodzielnie naprawić błąd: ERR_CONNECTION_TIMED_OUT, określanego także komunikatem błędu: Ta witryna jest nieosiągalna.

W pierwszej kolejności upewnij się, że masz:

  • działające połączenie internetowe (sprawdź to kontaktując się ze swoim dostawcą internetu),
  • przeglądarkę internetową, która jest aktualna (sprawdź czy są dostępne aktualizacje),
  • wyczyść pamięć podręczną przeglądarki (kliknij tutaj, aby sprawdzić jak to zrobić),
  • komputer wolny od złośliwego oprogramowania (upewnij się, że posiadasz aktualnego antywirusa).

Jeśli to nie pomaga, to z pomocą może przyjść również dodatkowa przeglądarka. Jeśli żądana strona WWW działa na przykład w przeglądarce Firefox lub Edge, ale nie w Chrome, oznacza to problem techniczny z przeglądarką Google Chrome.

Jeśli opisane powyżej opcje rozwiązania nie pomogą naprawić błędu: ERR_CONNECTION_TIMED_OUT, to możliwe, że przyczyna występowania tego błędu leży po stronie dostawcy. Przyczyn może być wiele: od kwestii technicznych po takie, gdy dostawca blokuje określone strony internetowe. Warto sprawdzić u dostawcy internetu czy witryna jest blokowana lub czy występuje inny problem techniczny.

Jeśli dostawca internetu zaprzecza istnieniu problemu i wyczerpałeś inne opcje rozwiązania dla błędu: ERR_TIMED_OUT, to musisz założyć, że przyczyna tego błędu musi leżeć po stronie serwera. W takim przypadku nie masz innego wyboru, jak tylko zgłosić występowanie błędu administratorowi żądanej witryny lub poczekać, aż administrator naprawi błędy po stronie serwera.

Jak mogę zapobiec wystąpieniu błędu „Ta witryna jest nieosiągalna” w przyszłości?

ERR_CONNECTION_TIMED_OUT może występować również pod postacią podobnego komunkatu: ERR_TIMED_OUT. Błędy te najczęściej występują podczas krótkotrwałego problemu z adresem internetowym. Jeśli błąd leży po stronie dostawcy internetu lub serwera to zwykle komunikat błędu przestaje występować w ciągu kilku minut.

Może się zdarzyć też tak, że przyczyny mogą leżeć po stronie użytkownika, czyli Ciebie. Poniższe wskazówki zmniejszą prawdopodobieństwo wystąpienia tego błędu w przyszłości.

  • Aktualizuj przeglądarkę internetową i oprogramowanie zabezpieczające – przestarzałe oprogramowanie często prowadzi do problemów ze zgodnością, które kończą się błędem: ERR_TIMED_OUT. Jeśli nie masz włączonych automatycznych aktualizacji, to pamiętaj o sprawdzaniu dostępności aktualizacji.
  • Regularnie usuwaj niepotrzebne dane przeglądarki – jest to nie tylko ważne, aby zapewnić mniej miejsca dla przyszłych błędów połączenia. Jest to również zalecane, aby zapewnić wygodę przeglądania Internetu. Zaleca się również regularne usuwanie danych przeglądarki ze względów ochrony danych i prywatności.
  • Regularnie czyść pamięć podręczną DNS i odnów swój adres IP – błędna zawartość pamięci podręcznej DNS prowadzi czasem do występowania błędu: ERR_CONNECTION_TIMED_OUT. Zapobiegaj temu, od czasu do czasu usuwając pamięć podręczną.

Zwróć uwagę, że wyżej opisane rozwiązania jak i działania zapobiegawcze, dotyczą przede wszystkim użytkownika strony WWW, a nie jej administratora. Działań zmierzających do rozwiązania lub zapobieganiu tego problemu po stronie serwera może być znacznie więcej. Komunikat błędu Ta witryna jest nieosiągalna

Przyczyny występowania błędu po stronie serwera mogą wynikać zarówno z problemów technicznych, sprzętowych, ale i błędnej konfiguracji oprogramowania serwera czy błędów po stronie aplikacji, której działanie, np. powoduje przekroczenie parametrów bezpieczeństwa lub wpływa na pracę całego serwera.

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie