Zastosowanie pól DO, UDW oraz DW podczas tworzenia wiadomości e-mail

Każda aplikacja do wysyłania poczty e-mail powinna umożliwia ukrycie adresatów wiadomości. W ten sposób mamy trzy możliwości standardowej wysyłki wiadomości e-mail:

  • adresaci wiadomości którą wysłałeś, mogą być jawni, a więc każdy z nich zobaczy do kogo wiadomość została jeszcze wysłana (tzw. wysyłka do odbiorcy, pole DO),
  • możesz ukryć widoczność odbiorców wiadomości, w ten sposób każdy z nich będzie przekonany o otrzymaniu jedynej kopii wiadomości e-mail wysłanej tylko do niego (tzw. ukryta kopia wiadomości, pole UDW, z ang. BCC – Blind Carbon Copy)
  • Istnieje  możliwość wysłania wiadomości e-mail do adresata głównego (DO) oraz adresatów podrzędnych (DW) (tzw. do wiadomości, pole DW , z ang. CC – Carbon Copy) oraz odpowiednio z wykorzystaniem ukrytych odbiorców (UDW)
   Poczta home.pl - Nowa wiadomość e-mail - Pole DW - Dodaj adresata podrzędnego

Poradnik wideo: stosowanie pól DO / DW / UDW podczas wysyłania wiadomości e-mail

Nadrzędną zasadą przy korzystaniu z pola UDW jest fakt, że wpisani w tym polu adresaci, nie wiedzą o swoim istnieniu. Jeśli połączysz pole UDW z polem DO i DW, pamiętaj, że odbiorcy tych dwóch pól są jawni.
Po wprowadzeniu adresu e-mail naciśnij Enter aby zatwierdzić adres i rozpocząć wprowadzanie kolejnego lub przejść do redagowania treści wiadomości.
  • pozostawić puste pola DO i DW, wypełniając tylko UDW. Odbiorcy wiadomości, w nagłówku, zobaczą tylko swój adres e-mail, który wyświetli się po stronie adresata w polu DO (każdy adresat będzie przekonany o otrzymaniu jedynej kopii wiadomości wysłanej tylko do niego),
  • wprowadzić inny adres w pole DO, DW oraz UDW: adresaci z pola UDW otrzymają kopie wiadomości, ale w nagłówku będą figurowały adresy z pól DO i DW, niekoniecznie ich adresy. Pozostali wpisani w UDW nie będą wiedzieli o swoim istnieniu.

Instrukcja krok po kroku - Poczta home.pl - Nowa wiadomość e-mail - DO - Kliknij w DW i dodaj Adresata w nowym Polu

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak utworzyć i wysłać nową wiadomość e-mail w home.pl
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.