Jak tworzyć reguły wiadomości w Poczcie home.pl?

Jeśli po zalogowaniu do Poczty home.pl nie widzisz opcji: Ustawienia -> Reguły wiadomości, oznacza to, że Twoja skrzynka e-mail korzysta z nowego mechanizmu dodawania reguł wiadomości.
Tworzenie reguł wiadomości możliwe jest za pośrednictwem interfejsu Poczta home.pl oraz bezpośrednio w programach do obsługi poczty (np. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird). Jeśli obsługujesz swoją pocztę e-mail tylko przez nasz interfejs Poczta home.pl, możesz dodać reguły dla wiadomości za pomocą dostępnego panelu do zarządzania pocztą.
Jeśli natomiast obsługujesz pocztę e-mail również za pośrednictwem programów do obsługi poczty, to reguły poczty powinieneś również utworzyć w programie pocztowym.
Ze względu na zmianę panelu klienta home.pl, możliwe jest, że ustawienia reguł wiadomości w poczcie Webmail będą znajdowały się w różnych sekcjach menu Ustawienia. W poniższej  instrukcji uwzględniliśmy oba rozwiązania.

Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby zalogować się do skrzynki e-mail i przejść do modyfikacji reguł na tym koncie.

 1. Kliknij ikonę koła zębatego, która znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

  ustawienia - poczta.home.pl

 2. Wybierz opcję Reguły wiadomości, która znajduje się po lewej stronie ekranu lub (jeśli sekcja nie jest widoczna) przejdź do sekcji Poczta, następnie wybierz Reguły wiadomości.

 3. Na ekranie zostanie wyświetlona lista aktywnych reguł, kliknij przycisk „Nowa reguła”, aby dodać regułę.
 4. Na wyświetlonym ekranie będziesz mógł zdefiniować ustawienia tworzonej reguły. W sekcji „Informacje podstawowe” wpisz nazwę dla nowej reguły oraz określ czy ma być aktywna.
  WAŻNE! Nazwa reguły będzie wyświetlana tylko w Poczcie home.pl. Nazwa reguły służy do identyfikacji odpowiedniej reguły w przyszłości, np. gdy większa ilość utworzonych reguł będzie utrudniać ich wyszukiwanie.

  W sekcji „Kryteria dopasowania” określ kryteria, na których podstawie odpowiednie wiadomości będą objęte daną regułą. Należy zdefiniować przynajmniej jedno kryterium, na podstawie którego wiadomości e-mail zostaną objęte regułą. Pamiętaj, że możesz również zdefiniować więcej kryteriów.

  Poczta home.pl - Ustawienia - Reguły wiadomości - Nowa reguła - Określ kryteria, na których podstawie odpowiednie wiadomości będą objęte daną regułą

Kryteria dopasowania, czyli kryteria, według których będzie zastosowana reguła:

 • Od: wprowadź adres e-mail nadawcy wiadomości, dla których chcesz uruchomić regułę, np. przekierować wiadomości do osobnego folderu lub oznaczyć jako SPAM. W tym polu możesz podać: pełny adres e-mail, np. jan.kowalski@poczta.pl lub jego część, np. jan.kowalski@ lub @domena.pl. Tym sposobem możesz wskazać kryteria, na podstawie których reguła ma być uruchamiana. Możesz przekierować wiadomości od konkretnego nadawcy, od wielu nadawców posiadających skrzynki w tej samej domenie lub nadawców, których adres e-mail zaczyna się od tej samej frazy, np. newsletter@.
 • Do: wprowadź adres e-mail odbiorcy wiadomości. Skorzystaj z tego pola, jeśli Twoje konto pocztowe posiada wiele adresów (aliasów). W tym polu możesz podać: pełny adres e-mail, np. jan.kowalski@poczta.pl lub jego część, np. jan.kowalski@ lub @domena.pl. Tym sposobem wskażesz kryteria, na podstawie których tworzona reguła będzie uruchamiana.
  Jeśli korzystasz z konta: jan.kowalski@domena.pl i utworzonego do konta aliasu: jan@prywatnadomena.pl, możesz określić, które wiadomości wysłane na wybrany adres, mają zostać poddane działaniu reguły.
 • Kopia do: Jeśli otrzymasz wiadomość e-mail, która poza ustalonym nadawcą i adresatem, będzie także zawierała adresata kopii wiadomości, wiadomość zostanie poddana działaniu reguły. Wpisz w tym miejscu adres e-mail, który może zostać podany jako „kopia do” w przesłanej do Ciebie wiadomości.
 • Większe niż: w tym miejscu możesz określić rozmiar wiadomości e-mail, dla których reguła ma zostać użyta, np. wiadomości większe niż 100 MB umieść w osobnym folderze lub przekieruj na inną, większą pojemnościowo skrzynkę e-mail,
 • Mniejsze niż: w tym miejscu możesz określić rozmiar wiadomości e-mail, dla których reguła ma zostać użyta, np. wiadomości o rozmiarze mniejszym niż 100 MB umieść w osobnym folderze lub przekieruj,
 • Data przed: tutaj możesz określić czas działania reguły dla wiadomości e-mail otrzymanych przed wskazaną datą. Po wskazanej dacie, reguła przestanie działać. Możesz połączyć to kryterium z innymi i zastosować podczas urlopu, np. do 15 czerwca wiadomości wysłane na Twój adres e-mail, zostaną przekierowane do innego pracownika, po 15 czerwca wszystkie odbierane zaczniesz otrzymywać na swoje konto e-mail,
 • Data po: tutaj możesz określić czas działania reguły dla wiadomości e-mail otrzymanych po wskazanej dacie. Do wskazanego w tym miejscu terminu, reguła nie będzie aktywna. Możesz połączyć to kryterium z innymi, np. po 15 czerwca przekieruj otrzymane wiadomości do współpracownika,
 • Temat zawiera: wprowadź słowa kluczowe lub frazy, które w przypadku występowania w temacie wiadomości, zostaną uznane jako kryterium zastosowania reguły, np. wpisz frazę promocja, aby wszystkie wiadomości zawierające w temacie wiadomości to słowo, zostały poddane działaniu reguły,
 • Temat nie zawiera: wprowadź słowa kluczowe lub frazy, których brak w temacie wiadomości, spowoduje poddanie ich działaniu reguły. Jeśli wpiszesz słowo promocja, wszystkie wiadomości, które nie zawierają w temacie tej frazy, zostaną poddane działaniu reguły.

W sekcji „Akcje do wykonania” określ jakie operacje mają zostać wykonane na wiadomościach e-mail, które spełniają zdefiniowane powyżej kryteria.

Poczta home.pl - Ustawienia - Reguły wiadomości - Nowa reguła - Akcje do wykonania - Określ jakie operacje mają zostać wykonane na wiadomościach e-mail, które spełniają zdefiniowane powyżej kryteria

WAŻNE! Czynności — są to operacje wykonane na wiadomości w momencie, gdy wiadomość będzie spełniać określone kryteria. Wiadomość może zostać oznaczona flagą, umieszczona w określonym folderze lub przesłana do określonego odbiorcy.

Akcje do wykonania:

 • Ustaw flagę: wybierz kolor flagi, jaką ma zostać oznaczona wiadomość poddana działaniu reguły. Flagi bezinwazyjnie pomagają identyfikować wiadomości poprzez kolorowe oznaczenie.
 • Oznacz wiadomość jako SPAM: wiadomości spełniające kryteria reguły, zostaną automatycznie przeniesione do folderu SPAM (z pominięciem folderu Skrzynka odbiorcza),
 • Oznacz jako przeczytaną: wiadomości spełniające kryteria reguły zostaną oznaczone jako przeczytane (nie będą wyróżniały się w skrzynce odbiorczej jak inne wiadomości nieprzeczytane) oraz nie otrzymasz powiadomienia o nowej poczcie,
 • Nie umieszczaj wiadomości w skrzynce odbiorczej: zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby wiadomości spełniające wskazane kryteria, nie były umieszczane w skrzynce odbiorczej,
  WAŻNE! Akcja „Nie umieszczaj wiadomości w skrzynce odbiorczej” będzie możliwa do wykonania tylko w przypadku wyboru dodatkowej akcji, np. Oznacz wiadomość jako SPAM, Przenieść do folderu lub Przekieruj do.
 • Przenieś do folderu: wskaż folder, do którego wiadomości poddane działaniu reguły mają zostać przeniesione lub skopiowane.
  WAŻNE! Akcja Przenieś do folderu wybrana samodzielnie powoduje przeniesienie kopii wiadomości do wybranego folderu. W Skrzynce odbiorczej nadal będzie dostępna oryginalna wiadomość. Jeśli chcesz uniknąć dublowania wiadomości w skrzynce e-mail, zaznacz dodatkowo akcję: Nie umieszczaj wiadomości w skrzynce odbiorczej. Przy takiej konfiguracji tylko jedna wiadomość zostanie umieszczona w wybranym folderze.
 • Przekieruj do: wprowadź adres e-mail, na który wiadomość poddana działaniu reguły zostanie przekierowana.
  WAŻNE! Jeśli nie chcesz, aby kopia przekierowanej wiadomości pozostała na Twojej skrzynce e-mail, zaznacz dodatkowo akcję: Nie umieszczaj wiadomości w skrzynce odbiorczej.
 • Zatrzymaj wykonywanie pozostałych reguł: zaznaczenie tej opcji spowoduje zatrzymanie wykonywania pozostałych reguł, które znajdują się jako następne na liście reguł. W przypadku stworzenia kilku reguł (np. dla jednego kryterium), reguły te zostaną wykonane według ustalonej kolejności. Zaznaczenie opcji zatrzymania wykonywania pozostałych reguł spowoduje wykonanie w kolejności wszystkich poprzednich reguł na liście, aż do reguły z aktywną akcją zatrzymania wykonywania pozostałych reguł.

Po zakończeniu uzupełniania formularza dodawania nowej reguły, kliknij przycisk „Zapisz”, aby dodać nową regułę do skrzynki e-mail.
Poczta home.pl - Ustawienia - Reguły wiadomości - Nowa reguła - Po zakończeniu uzupełniania formularza dodawania nowej reguły, kliknij przycisk Zapisz

Po zapisaniu reguły, będziesz mógł zarządzać listą dodanych reguł (np. zmieniać kolejność ich wykonywana).

Poczta home.pl - Ustawienia - Reguły wiadomości - Lista aktywnych reguł - Zarządzaj listą dodanych reguł

WAŻNE! Autoresponder (automatyczna odpowiedź) odpowie tylko w przypadku gdy wiadomość e-mail dotrze do konta i konto to, do którego dociera wiadomość, znajduje się w polu DO:, DW: lub UDW: przesyłanej wiadomości e-mail. Czyli wiadomość wysłana bezpośrednio do adresata jednego z w/w pól, na którego koncie włączony jest asystent nieobecności.

Przykład: jeżeli wiadomość jest kierowana do konta A na którym jest przekierowanie na konto B, a autoresponder uruchomiony jest tylko na koncie B, to nie odpowie on na wiadomość oryginalnie wysyłaną do konta A. Przekierowanie jest jedynie funkcją zmiany adresata, o której nadawca (oraz serwer nadawcy) nie są informowani.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.