Mechanizm dodawania reguł wiadomości w Poczcie home.pl

Jeśli po zalogowaniu do Poczty home.pl nie widzisz opcji: Ustawienia -> Poczta -> Reguły filtrów, oznacza to, że Twoja skrzynka e-mail korzysta z innego mechanizmu dodawania reguł wiadomości.
Tworzenie reguł wiadomości pozwala na automatyczne odpowiadanie na wiadomości, przenoszenie wiadomości e-maili do konkretnego katalogu czy oznaczanie wiadomości jako przeczytanej. Dowiedz się, jak korzystać z nowego mechanizmu dodawania reguł wiadomości na poczcie home.pl.

Filtry poczty e-mail – jak z nich korzystać?

Porządkowanie przychodzących wiadomości na poczcie jest o wiele łatwiejsze, jeśli korzystasz z filtrów poczty e-mail. Filtry składają się z minimum jednej reguły. Konfigurując reguły, można wykonać m.in. następujące działania:

 • przenoszenie wiadomości e-mail do określonego folderu poczty,
 • przesyłanie wiadomości na inny adres e-mail,
 • oznaczanie wiadomości e-mail jako przeczytanej itd.
WAŻNE! Poniższe instrukcje są poprawne przy założeniu, że dostępna jest pełna gama funkcji filtrowania poczty e-mail. W niektórych konfiguracjach serwera funkcje mogą być niedostępne.

Podczas korzystania z filtrów poczty e-mail należy pamiętać:

 • jeśli chcesz przenosić wiadomości za pomocą reguł do konkretnych katalogów, to przed dodaniem nowych reguł utwórz nowe foldery w Poczcie home.pl,
 • jeśli masz już utworzone odpowiednie katalogi, utwórz co najmniej jedną regułę zgodnie z poniższą instrukcją,
 • po utworzeniu reguł wiadomość nie zapomnij określić kolejność ich wykonywania (w jakiej kolejności mają być wykonywane reguły),
 • w ustawieniach reguły możesz określić czy po realizującej pasującej reguły mają być przetwarzane kolejne reguły (możesz zatrzymywać wykonywanie kolejnych reguł w kolejności).

Tworzenie nowych reguł w Poczcie home.pl

Każda reguła musi zawierać:

 • nazwę,
 • co najmniej jeden warunek,
 • co najmniej jedno działanie. Możesz określić, czy w celu wykonania działania musi zostać spełniony tylko jeden z warunków, czy wszystkie warunki.

Aby utworzyć nową regułę, postępuj według poniższej instrukcji:

 1. Zaloguj się w Poczcie home.pl do skrzynki e-mail, na której chcesz utworzyć nową regułę wiadomości.
 2. Kliknij ikonę z prawej strony paska menu, a następnie z menu kontekstowego wybierz opcję: Ustawienia.
  Tworzenie reguł wiadomości w poczcie home.pl
 3. Kliknij zakładkę: Poczta, a następnie wybierz opcję: Reguły filtrów.
  Tworzenie reguł wiadomości w poczcie home.pl
 4. Na wyświetlonym ekranie kliknij przycisk: Dodaj nową regułę.
  Reguły filtrów poczty
 5. Na wyświetlonym ekranie uzupełnij nazwę nowej reguły.
  Tworzenie nowej reguły w poczcie
 6. Następnie kliknij: Dodaj warunek i wybierz odpowiednią opcję z menu rozwijanego. Jest to warunek, na podstawie którego będą wybierane wiadomości objęte tworzoną regułą.
  Nowy mechanizm tworzenia reguł wiadomości w przeciwieństwie do jego poprzedniej wersji daje większe możliwość od starego mechanizmu, np. blokowanie wiadomości po treści czy wybieranie ich według określonych nagłówków.
  Tworzenie reguł w poczcie home.pl
  Podczas wybierania warunków dla reguły zwróć uwagę na następujące aspekty:

  • aby posłużyć się częścią wiadomości e-mail nieuwzględnioną na liście, wybierz pozycję: Nagłówek. Wprowadź pozycję nagłówka w polu wejściowym Nazwa. Nagłówek wiadomości e-mail można odczytać przez wyświetlenie danych źródłowych.
  • aby było możliwe przejście do części UDW, wybierz opcję: Koperta – Do. Koperta obejmuje odbiorców wiadomości e-mail wpisanych do pola Do, DW i UDW.
  • w celu użycia części wiadomości e-mail w warunku, wybierz pozycję: Zawartość.
  • aby użyć daty odbioru w warunku, wybierz pozycję: Bieżąca data.
  Wybierz kryterium z menu rozwijanego obok danej części wiadomości e-mail. Wprowadź argument w polu wejściowym.
  Możesz dodać kolejne warunki. Następnie możesz określić, czy w celu wykonania czynności musi zostać spełniony jeden wybrany warunek czy wszystkie warunki. W tym celu kliknij pozycję: Zastosuj regułę, jeśli są spełnione wszystkie warunki.
  Mając wybrany jeden warunek, można w nim zagnieżdżać kolejne. W tym celu kliknij pozycję: Dodaj warunek, a następnie zaznacz opcję Warunek zagnieżdżony. Aby usunąć warunek, kliknij widoczną obok niego ikonę: Usuń.
 7. Określ działanie, które ma zostać wykonane, gdy zostanie spełniona reguła. W tym celu kliknij pozycję: Dodaj działanie. Wybierz działanie z rozwijanego menu.
  Tworzenie reguł w poczcie home.pl
 8. Możesz określić czy po spełnieniu tej reguły mają być przetwarzane kolejne reguły. W tym celu włącz lub wyłącz opcję: Przetwórz następne reguły.
 9. Kliknij przycisk: Zapisz, aby zapisać utworzoną regułę wiadomości.
  Tworzenie reguł w poczcie home.pl
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.