Przykłady zastosowania reguł wiadomości w Poczcie home.pl

 

Podczas tworzenia reguł wiadomości mogą być przydatne również poniższe artykuły:

Przenoszenie wiadomości od określonego nadawcy do folderu

Za pomocą tej reguły, możesz łatwo posegregować wiadomości od różnych nadawców, umieszczając je w osobnych folderach, np. pocztę od szefa w folderze Praca, pocztę z banku w folderze Bank.

 1. Utwórz nową regułę
  • nadaj jej nazwę,
  • ustaw jako aktywną.
 2. Kryteria: w polu OD: wprowadź adres e-mail nadawcy wiadomości, np. kowalski@firma.pl,
  Poczta home.pl - Wiadomość e-mail - Kryteria dopasowania - Wprowadź adres e-mail nadawcy wiadomości
 3. Akcje: przenieś do folderu, kliknij Wybierz i wskaż folder, w którym wiadomość ma zostać umieszczona.
  Poczta home.pl - Wiadomość e-mail - Przenieś do folderu - Kliknij Wybierz i wskaż folder, w którym wiadomość ma zostać umieszczona

  Jeśli chcesz uniknąć dublowania wiadomości e-mail w kilku folderach, zaznacz dodatkowo opcję: Nie umieszczaj wiadomości w skrzynce odbiorczej. W ten sposób jedna kopia wiadomości zostanie umieszczona we wskazanym przez Ciebie folderze.
 4. Zapisz regułę.

Przenoszenie wiadomości zawierającej określone wyrazy w temacie do folderu

 1. Utwórz nową regułę
  • nadaj jej nazwę,
  • ustaw jako aktywną.
 2. Kryteria: w polu Temat zawiera: wprowadź wyraz lub całą frazę, po której wiadomość zostanie zidentyfikowana, np. newsletter, promocja lub inny wybrany wyraz lub zdanie.
  Poczta home.pl - Wiadomość e-mail - Temat zawiera - Wprowadź wyraz lub całą frazę, po której wiadomość zostanie zidentyfikowana
 3. Akcje: przenieś do folderu, kliknij Wybierz i wskaż folder w którym wiadomość ma zostać umieszczona.
  Poczta home.pl - Wiadomość e-mail - Przenieś do folderu - Kliknij Wybierz i wskaż folder w którym wiadomość ma zostać umieszczona

  Jeśli chcesz uniknąć dublowania wiadomości e-mail w kilku folderach, zaznacz dodatkowo opcję: Nie umieszczaj wiadomości w skrzynce odbiorczej. W ten sposób jedna kopia wiadomości zostanie umieszczona we wskazanym przez Ciebie folderze.
 4. Zapisz regułę.

Flagowanie wiadomości od określonej osoby, celem łatwej identyfikacji

 1. Utwórz nową regułę
  • nadaj jej nazwę,
  • ustaw jako aktywną.
 2. Kryteria: określ kryterium, na podstawie którego chcesz identyfikować ważne wiadomości za pomocą flag – możesz w jednej regule dodać kilka kryteriów.
  Poczta home.pl - Wiadomość e-mail - Kryteria dopasowania - Od - Określ kryterium, na podstawie którego chcesz identyfikować ważne wiadomości za pomocą flag
 3. Akcje: ustaw flagę, wybierz kolor oznaczenia. Flagi pomagają w szybkiej identyfikacji wiadomości, np. czerwone ważne, niebieskie od znajomych itp.
  Poczta home.pl - Wiadomość e-mail - Akcje do wykonania - Ustaw flagę - Wybierz kolor oznaczenia
 4. Zapisz regułę.

Kasowanie wiadomości e-mail od określonego nadawcy

 1. Utwórz nową regułę
  • nadaj jej nazwę,
  • ustaw jako aktywną.
 2. Kryteria: w polu OD: wprowadź adres e-mail nadawcy wiadomości, np. dyrektor@kowalski.pl,
  Poczta home.pl - Wiadomość e-mail - Kryteria dopasowania - Od - Wprowadź adres e-mail nadawcy wiadomości
 3. Akcje: przenieś do folderu, kliknij Wybierz i wskaż folder Kosz. Zaznacz dodatkowo opcję: Nie umieszczaj wiadomości w skrzynce odbiorczej. W ten sposób jedna kopia wiadomości zostanie umieszczona w koszu, skąd zostanie następnie automatycznie usunięta.
  Poczta home.pl - Wiadomość e-mail - Akcje - Zaznacz opcje Nie umieszczaj wiadomości w skrzynce odbiorczej i wskaż folder Kosz
 4. Zapisz regułę.

Przekierowanie poczty przychodzącej od wybranego nadawcy

 1. Utwórz nową regułę
  • nadaj jej nazwę,
  • ustaw jako aktywną.
 2. Kryteria: w polu OD: wprowadź adres e-mail nadawcy wiadomości, np. dyrektor@kowalski.pl,
  Poczta home.pl - Wiadomość e-mail - Kryteria dopasowania - Od - Wprowadź adres e-mail nadawcy wiadomości
 3. Akcje: przekieruj do, wprowadź adres e-mail, na który wiadomość ma zostać przekierowana. W tym polu możesz wpisać więcej adresów e-mail.
  Poczta home.pl - Wiadomość e-mail - Akcje - Przekieruj do - Wprowadź adres e-mail, na który wiadomość ma zostać przekierowana
 4. Zapisz regułę.

Przenoszenie wiadomości od nadawców z tej samej domeny, np. @gmail.com

 1. Utwórz nową regułę
  • nadaj jej nazwę,
  • ustaw jako aktywną.
 2. Kryteria: w polu OD: wprowadź nazwę domeny nadawcy, w postaci np. @gmail.com
  Poczta home.pl - Wiadomość e-mail - Kryteria dopasowania - Od - Wprowadź nazwę domeny nadawcy
 3. Akcje: przenieś do folderu, kliknij Wybierz i wskaż folder, w którym wiadomość ma zostać umieszczona.
  Poczta home.pl - Wiadomość e-mail - Akcje - Przenieś do folderu - Kliknij Wybierz i wskaż folder, w którym wiadomość ma zostać umieszczona

  Jeśli chcesz uniknąć dublowania wiadomości e-mail w kilku folderach, zaznacz dodatkowo opcję: Nie umieszczaj wiadomości w skrzynce odbiorczej. W ten sposób jedna kopia wiadomości zostanie umieszczona we wskazanym przez Ciebie folderze.
 4. Zapisz regułę.

Ograniczenie działania reguły w czasie, od i do.

 1. Utwórz nową regułę
  • nadaj jej nazwę,
  • ustaw jako aktywną.
 2. Kryteria: uzupełnij pole Data po (OD), aby zastosować regułę dla wiadomości wysłanych od danego dnia. Uzupełnij pole Data przed (DO), aby zastosować regułę dla wiadomości wysłanych przed danym dniem. Kryteria OD i DO możesz ze sobą łączyć tworząc zakres czasu OD/DO lub przerwę w działaniu reguły DO/przerwa/OD.
  Poczta home.pl - Wiadomość e-mail - Kryteria - Data po (OD) - Zastosuj regułę dla wiadomości wysłanych od danego dnia
 3. Akcje: wybierz akcję jaka ma zostać wykonana podczas działania reguły (np. przekierowanie wiadomości na inny adres e-mail),
  Poczta home.pl - Wiadomość e-mail - Akcje - Przekieruj do - Wybierz akcję jaka ma zostać wykonana podczas działania reguły
 4. Zapisz regułę.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Bezpieczna Poczta e-mail

2 mln użytkowników nie może się mylić. Wybierz niezawodny i bezpieczny e-mail z kalendarzem, organizacją zadań i bez spamu.