Jak zainstalować certyfikat SSL na hostingu w home.pl?

UWAGA!
W artykule opisano dawny proces instalacji certyfikatu SSL na serwerze w home.pl

Aktualny proces znajdziesz w artykule: Aktywacja, potwierdzenie i instalacja opłaconego certyfikatu SSL w Panelu klienta home.pl

Rejestracja, zamówienie, potwierdzanie zamówienia i instalacja certyfikatów SSL opisane są w naszej bazie wiedzy:


DAWNY PROCES:

Po zamówieniu i opłaceniu zamówienia na certyfikat SSL należy w Panelu klienta home.pl aktywować certyfikat SSL (podczas tego procesu wybierzesz domenę, która zostanie zabezpieczona za pomocą zakupionego certyfikatu SSL).

Dopiero po potwierdzeniu zamówienia na certyfikat SSL, właściwy certyfikat SSL zostanie wydany i będziesz mógł go zainstalować / uruchomić na serwerze.

Wyjątek od przedstawionego procesu instalacji w tym artykule stanowi instalacja certyfikatów RapidSSL oraz TrueBusinessID (w tym ich odpowiedników WildCard). Certyfikaty te są wydawane analogicznie jak pozostałe SSL z oferty home.pl. Przy próbie instalacji nie są widoczne na liście dostępnych do zainstalowania certyfikatów. Jeśli posiadasz jeden ze wskazanych certyfikatów — skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta, aby zlecić nam bezpłatną instalację certyfikatu SSL. Zadzwoń pod numer naszej infolinii (+48 504 502 500) lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

SSL jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych, przyjęto go jako standard szyfrowania na stronach WWW. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Intencją twórców SSL było zaprojektowanie protokołu uniwersalnego, tak aby mogły z niego korzystać protokoły aplikacyjne (HTTP, FTP, telnet itp.).

Oznacza to, że za pomocą SSL mogą być szyfrowane połączenia do poczty, serwera FTP, strony WWW itp. Dzięki swojej skuteczności oraz prostej obsłudze certyfikat SSL bardzo szybko znalazł zastosowanie zwłaszcza przy zabezpieczaniu transakcji realizowanych w bankowości elektronicznej, podczas aukcji internetowych oraz w systemach płatności online.

Jak działa certyfikat SSL?

W przypadku stron WWW, które nie korzystają z certyfikatu SSL, formularze oraz inne informacje przesyłane są do serwera przez sieć Internet otwartym tekstem, który stosunkowo łatwo przechwycić (szczególnie w sieci lokalnej). Jeśli serwer WWW ma zainstalowany certyfikat SSL do komunikacji z przeglądarką, wówczas informacja w obie strony (między serwerem WWW a przeglądarką internetową) przesyłana jest przez sieć w sposób zaszyfrowany. Należy pamiętać, że szyfrowana jest transmisja danych tylko dla domeny, dla której certyfikat SSL został wystawiony (np. „https://www.twojadomena.pl”). Dla każdej Twojej domeny potrzebujesz osobnego certyfikatu. Dla subdomen potrzebujesz certyfikatu typu Wildcard.
W momencie nawiązania połączenia przez przeglądarkę internetową ze stroną WWW (np. pod adresem, „https://www.twojadomena.pl”) zabezpieczoną protokołem SSL, następuje ustalenie algorytmów oraz kluczy szyfrujących, które następnie są stosowane przy przekazywaniu danych między przeglądarką a serwerem WWW. Protokół SSL wykorzystuje do wstępnej fazy połączenia kryptografię asymetryczną (z kluczem publicznym), przy pomocy której uzgadniane są klucze symetryczne, stosowane później do szyfrowania danych.

Jak zainstalować certyfikat SSL na serwerze (hostingu) w home.pl?

 1. Po zalogowaniu do Panelu klienta home.pl wybierz sekcję Usługi WWW.

  Usługi WWW

 2. Kliknij kafelek wybranej usługi, na której chcesz zainstalować certyfikat SSL (może być to hosting, sklep itp.).
  Panel klienta home.pl - Usługi WWW - Kliknij nazwę wybranej usługi, na której chcesz zainstalować certyfikat SSL
 3. Na ekranie zostaną wyświetlone szczegółowe informacje na temat wybranej usługi. Znajdź sekcję Serwer WWW i kliknij Ustawienia → Certyfikaty SSL w lewym dolnym rogu.
  Panel klienta home.pl - Usługi WWW - Wybrana usługa - Serwer WWW - Ustawienia - Wybierz opcję Certyfikaty SSL
 4. Na ekranie zostaną wyświetlone certyfikaty SSL, które dostępne są do zainstalowania na wybranym serwerze. Kliknij Zainstaluj przy wybranym certyfikacie SSL, aby rozpocząć instalację, Jeśli na serwerze są zainstalowane inne certyfikaty, będą one wyszczególnione na ekranie.
  Aby certyfikat SSL mógł być zainstalowany, musi być wystawiony dla domeny, która przypisana jest do wybranego serwera. W przeciwnym wypadku nie będzie wyświetlany na poniższym ekranie.
  • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak przypisać domenę do serwera.
  Panel klienta home.pl - Usługi WWW - Wybrana usługa - Serwer WWW - Ustawienia - Certyfikaty SSL - Kliknij przycisk Zainstaluj
 5. Na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym należy potwierdzić chęć instalacji wybranego certyfikatu SSL. Kliknij przycisk OK, aby wykonać instalację.
  Panel klienta home.pl - Usługi WWW - Wybrana usługa - Serwer WWW - Ustawienia - Certyfikaty SSL - Zainstaluj - Potwierdź chęć instalacji wybranego certyfikatu
 6. Po kliknięciu OK certyfikat SSL zostanie zainstalowany na wybranym serwerze. Zostaniesz przekierowany do ekranu z listą wszystkich dostępnych certyfikatów na serwerze. Zainstalowane certyfikaty zaznaczone są kolorem zielonym.
  Zainstalowany SSL
 7. Po zainstalowaniu pierwszego certyfikatu SSL możesz zainstalować kolejny certyfikat na tym samym serwerze (hostingu) dla innej domeny. W tym celu kliknij przycisk Zainstaluj przy kolejnym certyfikacie SSL i skorzystaj ponownie z powyższej instrukcji (wszystkie obecnie zainstalowane certyfikaty SSL na serwerze nie zostaną nadpisane).
Czytaj więcej
Korzystasz z poprzedniej platformy home.pl? Sprawdź:

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Zabezpiecz stronę WWW certyfikatem SSL

Chroń dane formularzy i transakcji z zieloną kłódką przy adresie.