Cesja elektroniczna – krok po kroku

Cesja to proces umożliwiający przeniesienie praw własności do wybranych usług w home.pl na inny podmiot (inna osoba fizyczna lub firma). Szczegółowe informacje czym jest cesja usług znajdziesz pod tym adresem.

Cesja elektroniczna

Cesja przeprowadzana drogą elektroniczną pozwala przyspieszyć i zautomatyzować operację zmiany danych Abonenta usługi. Procedura eliminuje przesyłanie dokumentacji papierowej do home.pl faksem lub tradycyjną pocztą, co oznacza, że cała operacja może być wykonana znacznie szybciej i bez zbędnych formalności.

Cesja elektroniczna jest usługą bezpłatną. Jeśli nie masz możliwości wykonania cesji elektronicznej, realizacja cesji premium jest również bezpłatna!

Schemat procedury cesji elektronicznej

Zalety cesji elektronicznej:

 • cesja elektroniczna inicjowana jest z poziomu Panelu Klienta home.pl i jest usługą bezpłatną,
 • cesja zatwierdzana jest przez obie strony (starego i nowego abonenta usługi) drogą elektroniczną, dzięki czemu obie strony cesji mogą na bieżąco kontrolować jej przebieg,
 • nie wymaga przesyłania dodatkowych dokumentów do home.pl,
 • cesja może być zrealizowana w czasie od nawet kilku minut do kilku godzin, w zależności od zaangażowania stron cesji oraz weryfikacji po stronie home.pl,
 • podczas realizacji cesji drogą elektroniczną, nowy i poprzedni abonent usługi otrzymują dodatkowe powiadomienia e-mail o jej przebiegu.

Cesja elektroniczna – instrukcja krok po kroku

 1. krok – Logowanie do Panelu Klienta home.pl

  Zaloguj się w Panelu Klienta home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi.

  WAŻNE! Jeśli jesteś zalogowany do usługi w Panelu Klienta home.pl z uprawnieniami standardowymi, funkcja cesji elektronicznej będzie niedostępna.
 2. krok – Aktywacja cesji elektronicznej

  Jeśli cesja elektroniczna została już wcześniej aktywowana, to przejdź do kroku 3. Cesję elektroniczną możesz aktywować korzystając z poniższej instrukcji:

  1. Zaloguj się do Panelu Klienta home.pl i przejdź do sekcji Profil.
  2. W module o nazwie Cesja elektroniczna będziesz mógł sprawdzić status cesji elektronicznej. Jeśli cesja elektroniczna została już wcześniej aktywowana, przy jej statusie zobaczysz napis Zgoda.
  3. W przeciwnym wypadku, dostępne będą przyciski, które umożliwiają włączenie lub wyłączenie cesji elektronicznej na Twoim koncie.
  4. Kliknij przycisk Włącz cesję elektroniczną i potwierdź chęć aktywacji cesji elektronicznej.
  Przed włączeniem cesji upewnij się, że adres e-mail oraz telefon kontaktowy Reprezentanta są aktualne i poprawne.
  Aby aktywować lub dezaktywować cesję elektroniczną, która wcześniej została zablokowana lub włączona, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta.
 3. krok – Wybór usług do cesji

  Przejdź do sekcji Usługi i zaznacz te, dla których chcesz wykonać cesję elektroniczną. Następnie na pasku akcji  kliknij przycisk “Cesja”. Pamiętaj, że możesz wybrać więcej niż jedną usługę.

  nowacesja.png

 4. krok – Wypełnienie formularza cesji

  Na wyświetlonym ekranie wybierz opcję: Cesja elektroniczna. Jeśli cesja elektroniczna jest niedostępna dla wybranych usług, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta. Nasi konsultanci zweryfikują dlaczego wybrana usługa ma niedostępną cesję elektroniczną (np. posiada status usługi nieopłaconej lub dany typ usługi nie pozwala na realizacje cesji elektronicznej).

  Jeśli chcesz wykonać cesję (czyli zmianę danych abonenta) na inną firmę spoza Polski, w pierwszej kolejności wybierz kraj docelowy, w którym zarejestrowana jest ta zagraniczna firma. Po wybraniu kraju docelowego, pola odnośnie numeru NIP oraz REGON nie będą już poddane walidacji. Oznacza to, że będziesz mógł, np. wpisać numer VAT EU zamiast polskiego numeru NIP.

  Po wybraniu opcji: Cesja elektroniczna, poniżej w formularzu wpisz kompletne dane nowego Abonenta cedowanych usług (cesjonariusza). Zaznacz akceptacje oświadczenia i następnie kliknij przycisk Dalej, który znajduje się na dole ekranu.

 5. krok – Potwierdzenie dokonania cesji

  Na następnym ekranie zostanie wyświetlone podsumowanie zaplanowanej operacji, w której znajdziesz krótką instrukcję odnośnie dalszych kroków. Zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami i kliknij przycisk Wyślij formularz cesji. Cesja została rozpoczęta.

  nowacesja4.png

  Po kliknięciu przycisku Wyślij formularz cesji, zostanie wysłana do Cedenta oraz Cesjonariusza wiadomość e-mail. Aby potwierdzić dokonanie cesji elektronicznej, należy w otrzymanej wiadomości e-mail kliknąć przycisk Kontynuuj procedurę. Zostanie otwarta nowa strona, na której należy sprawdzić, czy dane Cedenta i Cesjonariusza są poprawne. Następnie należy wygenerować kod SMS klikając przycisk Generuj kod SMS. Po wygenerowaniu kodu SMS, wprowadź go w odpowiednim polu na stronie i następnie kliknij przycisk “Potwierdź”.

  nowacesja5.png

  WAŻNE! Pamiętaj, że wiadomość e-mail potwierdzająca cesję elektroniczną ważna jest 24 godziny! W ciągu doby należy potwierdzić udział w cesji, w przeciwnym wypadku nie zostanie ona zrealizowana. Niepotwierdzona cesja elektroniczna jest anulowana. W takim przypadku, nic nie stoi na przeszkodzie, aby ponownie zainicjować proces cesji elektronicznej.
 6. krok – Potwierdzenie cesji elektronicznej przez obie strony

  Do poprawnego zakończenia cesji niezbędne jest potwierdzenie dokonania cesji przez obie strony. Wymagane jest, aby zarówno obecny (Cedent) jak i nowy Abonent (Cesjonariusz) potwierdził cesję usług na stronie, do której link otrzymał w wysłanej przez home.pl wiadomości e-mail.

  Na zakończenie procesu cesji, obie strony cesji otrzymają wiadomość e-mail wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie cesji. Pamiętaj, że strony biorące udział w procedurze cesji zobowiązane są do zachowania wymogów przewidzianych przepisami prawa oraz zapisami regulaminów podmiotów zewnętrznych akceptowanych podczas zamawiania usług w zakresie udokumentowania przeprowadzonej operacji.

  WAŻNE!

  • w jednym procesie cesji możesz zrealizować zmianę Abonenta maksymalnie 10 domen z rozszerzeniem .pl. Nie ma ograniczeń dla pozostałych typów usług,
  • wygenerowanie kolejnego wniosku cesji możliwe jest po zakończeniu lub anulowaniu aktualnie rozpoczętej procedury cesji,
  • nie wszystkie usługi objęte są procedurą cesji elektronicznej (szczegóły znajdziesz tutaj),
  • przed rozpoczęciem cesji elektronicznej sprawdź, czy dane Abonenta oraz dane kontaktowe Reprezentanta są poprawne i aktualne i w razie potrzeby zaktualizuj je.
 7. krok – Potwierdzenie cesji przez home.pl

  Proces cesji elektronicznej kończy się zatwierdzeniem dokumentów przez home.pl. W przypadku braku uchybień prawnych, cesja praw do usługi zostanie wykonana w ciągu 1 dnia roboczego od potwierdzenia dokonania cesji przez obie strony.

  WAŻNE! Dysponent każdej domeny globalnej (np. .com lub .org) zobowiązany jest dodatkowo do potwierdzenia wykonanej operacji na domenie. Wiadomość z prośbą o potwierdzenie operacji wysyłana jest na adres e-mail abonenta domeny. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o konieczności potwierdzenia zmiany danych abonenta przy domenie globalnej.

Brak zgody na cesję elektroniczną

Po zalogowaniu w Panelu Klienta home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi, w opcji menu “Profil” znajdziesz moduł o nazwie “Cesja elektroniczna”, w którym możesz sprawdzić status cesji elektronicznej. Zgoda na cesję elektroniczną określa czy zmiana danych dla konta w formie elektronicznej jest dostępna.

Jeśli w Panelu Klienta home.pl jest włączony “Brak zgody” na cesję elektroniczną, możesz skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta w celu zmiany tego statusu i umożliwienia rozpoczęcia cesji elektronicznej.

cesja-brak-zgody

Które usługi nie są objęte procedurą cesji elektronicznej

 • Cesja elektroniczna jest dostępna dla usług, dla których termin ważności jest większy niż 3 dni.
 • Serwery dedykowane – jeśli chcesz wykonać zmianę danych abonenta dla serwera dedykowanego skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta,
 • Hosting dedykowany – jeśli chcesz wykonać zmianę danych abonenta dla hostingu dedykowanego skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta,
 • Hosting Dedykowany 50 oraz Hosting Dedykowany 100 (obecnie nie są dostępne w ofercie home.pl) – jeśli chcesz wykonać zmianę danych abonenta dla tych pakietów hostingu dedykowanego skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta,
 • Certyfikaty SSL – dla certyfikatów klasy OV (Organization Validation) oraz klasy EV (Extended Validation) cesja elektroniczna nie jest dostępna. Cesja elektroniczna dostępna jest tylko dla certyfikatów klasy DV (Domain Validation). 
 • Oprogramowanie Antywirusowe Kaspersky (KIS i KAV) – brak możliwości zmiany danych abonenta.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Tematy powiązane

Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Wyświetl posty typu:
lub