Cesja premium – krok po kroku

Cesja to proces umożliwiający przeniesienie praw własności do wybranych usług w home.pl na inny podmiot (inna osoba fizyczna lub firma). Po wykonaniu cesji wybrane usługi zostaną przeniesione do konta zarejestrowanego na wskazane podczas cesji dane.

Jak zmienić dane abonenta w home.pl?

Usługa po cesji zniknie z Twojego Panelu klienta home.pl. Szczegółowe informacje czym jest cesja usług znajdziesz pod tym adresem.

Przekazanie zarządzania domeną: jeśli korzystasz z nowego Panelu klienta home.pl, zamiast cesji usługi, możesz przekazać zarządzania domeną. Opcja ta, umożliwia przekazanie konfiguracji domeny innemu użytkownikowi, bez zmiany właściciela oraz bez konieczności podawania hasła dostępu do Twojego konta. Sprawdź jak działa przekazanie zarządzania domeną.

Cesja premium

W odróżnieniu od cesji elektronicznej (realizowanej w pełni online), cesja premium odbywa się w formie tradycyjnej, a więc poprzez przesłanie wypełnionego (papierowego) wniosku cesji wraz z kompletem dokumentów, które są niezbędne do jej realizacji.

WAŻNE! Cesja premium jest usługą płatną –  aktualną cenę za usługę znajdziesz w cenniku.

Cesja premium – instrukcja krok po kroku

 1. Logowanie do Panelu klienta home.pl

  Zaloguj się w Panelu klienta home.pl do usługi z uprawnieniami administracyjnymi.

  WAŻNE! Jeśli jesteś zalogowany do usługi w Panelu klienta home.pl z uprawnieniami standardowymi, funkcja cesji premium będzie niedostępna.
 2. Wybór usług do cesji

  Na wyświetlonej liście usług zaznacz te, dla których chcesz wykonać cesję premium. Następnie na pasku akcji (znajdującym się u góry strony) kliknij przycisk Cesja. Pamiętaj, że możesz wybrać więcej niż jedną usługę.

  Panel klienta - Usługi - Wybrana usługa - Kliknij przycisk Cesja

 3. Wypełnienie formularza cesji

  Wybierz opcję: Cesja premium. Jeśli cesja premium jest niedostępna dla wybranych usług, skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta. Nasi konsultanci zweryfikują dlaczego wybrana usługa ma niedostępną cesję premium (np. posiada status usługi nieopłaconej lub wybrany typ usługi nie pozwala na realizacje cesji).

  Panel klienta - Usługi - Wybrana usługa - Cesja - Wybierz opcję Cesja premium

  Jeśli chcesz wykonać cesję (czyli zmianę danych abonenta) na inną firmę spoza Polski, w pierwszej kolejności wybierz kraj docelowy, w którym zarejestrowana jest ta zagraniczna firma. Po wybraniu kraju docelowego, pola odnośnie numeru NIP oraz REGON nie będą już poddane walidacji. Oznacza to, że będziesz mógł, np. wpisać numer VAT EU zamiast polskiego numeru NIP.

  Po wybraniu opcji: Cesja premium, w dostępnym poniżej formularzu wpisz kompletne dane nowego Abonenta cedowanych usług (przyjmującego usługi). Następnie kliknij przycisk Zamawiam i płacę, który znajduje się w dolnej części ekranu.

  Panel klienta - Usługi - Wybrana usługa - Cesja - Cesja premium - Wpisz kompletne dane nowego Abonenta cedowanych usług

 4. Dokument cesji do pobrania

  Na następnym ekranie zostanie wyświetlone podsumowanie zaplanowanej operacji, w której znajdziesz krótką instrukcję odnośnie dalszych kroków. Zapoznaj się z wyświetlonymi informacjami i kliknij przycisk Pobierz dokument PDF.

  Panel klienta - Usługi - Wybrana usługa - Cesja - Cesja premium - Formularz - Kliknij przycisk Wyślij formularz cesji

 5. Wydrukuj pobrany dokument cesji

  Wydrukuj pobrany dokument PDF i następnie podpisz/opieczętuj go. Przyjmujący usługi (nowy abonent) również musi podpisać/opieczętować ten sam dokument.

  • Jeśli firma nie ma pieczątek, należy dołączyć skan lub zdjęcie KRS lub EDG.
  • W przypadku spółek cywilnych dokument muszą podpisać wszyscy wspólnicy spółki. Cesja usług zarejestrowanych na spółkę cywilną nie może zostać wykonana na wniosek tylko jednego ze wspólników.
  Cesja - Wniosek o zmianę abonenta usług - Przykładowa zawartość pobranego pliku PDF
  Rys. Przykładowa zawartość pobranego pliku PDF.
  WAŻNE! Wygenerowany plik PDF składa się przynajmniej z 2 stron. Pamiętaj, aby podpisać/opieczętować obie strony dokumentu. Druga strona dokumentu PDF jest załącznikiem, na którym znajduje się lista usług, które mają zostać objęte cesją. Usługi, które mają zostać objęte cesją, wybrałeś w kroku 2 powyższej instrukcji.
 6. Opłać Cesję premium na podstawie PRO FORMY

  Z chwilą wygenerowania wniosku cesji, w sekcji Płatności w panelu administracyjnym, zostanie udostępniona PRO FORMA. Dokument ten obejmuje płatność za wykonanie usługi cesji premium. Opłać PRO FORMĘ za pomocą płatności online lub tradycyjnym przelewem.
  WAŻNE! Cesja premium jest usługą płatną – aktualną cenę za usługę znajdziesz w cenniku.
  W przypadku niektórych domen, cesja (niezależnie od wybranej metody: cesja elektroniczna lub cesja premium) jest dodatkowo płatna – szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz tutaj.
 7. Wyślij wypełniony dokument cesji premium do home.pl

  Gdy dokumenty zostaną już podpisane przez obie strony (oddającego i przyjmującego usługi), to wyślij go do home.pl za pośrednictwem formularza kontaktowego (wyślij do nas skan lub zdjęcie tego dokumentu). Jeśli cesja wymaga dodatkowych dokumentów, np. KRS spółki, upoważnienie, itp. pamiętaj o załączeniu ich do wniosku i przesłaniu w jednym zgłoszeniu.
 8. Weryfikacja przesłanych dokumentów przez home.pl

  Po dostarczeniu poprawnie wypełnionych dokumentów cesja praw do usługi zostanie wykonana w ciągu zwykle kilku dni roboczych od otrzymania wniosku (należy jednak pamiętać, że zgodnie z Regulaminem Cesji rozpatrzenie wniosku o dokonanie Cesji premium może nastąpić maksymalnie w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia jego przyjęcia).

  WAŻNE! Po zakończeniu procedury cesji obie strony (oddający i przyjmujący usługi) otrzymają powiadomienia e-mailem.
  WAŻNE! Dysponent każdej domeny globalnej (np. .com lub .org) zobowiązany jest dodatkowo do potwierdzenia wykonanej operacji na domenie. Wiadomość z prośbą o potwierdzenie operacji wysyłana jest na adres e-mail abonenta domeny. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o konieczności potwierdzenia zmiany danych abonenta przy domenie globalnej.

Różnice między cesją premium a cesją elektroniczną

Cesja premium realizowana jest w formie papierowej, natomiast cesja elektroniczna za pomocą metody elektronicznej (za pomocą wiadomości e-mail oraz kodów SMS wysyłanych na numery kontaktowe).

Cesja premium – po otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów odnośnie zmiany danych, cesja premium przeciętnie realizowana jest przez home.pl w ciągu kilku dni roboczych (liczone od momentu otrzymania kompletu dokumentów odnośnie cesji przez home.pl). Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Regulaminem Cesji rozpatrzenie wniosku o dokonanie Cesji premium może nastąpić maksymalnie w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia jego przyjęcia).

Czas realizacji cesji premium od momentu zgłoszenia jest orientacyjny i uzależniony od bieżącej liczby napływających zgłoszeń oraz ewentualnej konieczności dosłania brakujących dokumentów. W praktyce cesja premium realizowana jest zwykle w czasie kilku dni roboczych od momentu wygenerowania dokumentów odnośnie cesji premium w Panelu klienta home.pl, aż do wysłania ich do home.pl.

Cesja elektroniczna realizowana jest po potwierdzeniu udziału w cesji przez obie strony (oddającego i przyjmującego usługi) za pośrednictwem wiadomości e-mail oraz kodów SMS.

Cesja premium możliwa jest do wykonania zarówno dla usług opłaconych jak i w przypadku większości usług, których termin ważności dobiega powoli końca, ale nadal są utrzymywane w Panelu administracyjnym. Cesja elektroniczna możliwa jest do wykonania dla usług, których okres ważności wynosi więcej niż 3 dni.
Zarówno w przypadku cesji premium jak i w przypadku cesji elektronicznej, nowy oraz poprzedni abonent usługi są na bieżąco informowani o przebiegu cesji – jej rozpoczęciu i zakończeniu. W przypadku cesji elektronicznej obaj abonenci są czynnymi jej uczestnikami, od których wymagane będzie potwierdzenie udziału w cesji (potwierdzenie wysłane na adres e-mail oraz wykonywane za pośrednictwem kodów SMS wysłanych na numery kontaktowe). W cesji premium abonenci usług są informowani o jej przebiegu, ale ich udział jest kluczowy jedynie na etapie wypełniania samego wniosku.

Które usługi nie są objęte procedurą cesji premium?

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Hosting stworzony dla WordPressa

Masz stronę WWW na WordPressie? My też uwielbiamy ten system dla stron internetowych. Dlatego stworzyliśmy hosting specjalnie dla jego użytkowników.