Jakie informacje mogę odczytać z nowych statystyk?

Najlepszy hosting dla stron WWW

Narzędzie do zbierania statystyk serwera w home.pl podzielone zostało na sekcje, które odpowiadają za wyświetlanie konkretnych informacji na temat statystyk wizyt czy żądań plików.

Poradnik Video: Jak sprawdzić statystyki i logi HTTP serwera w Panelu Klienta?

WAŻNE! Statystyki oglądalności wyświetlają globalną statystykę dla całego serwera w home.pl. Jeśli chcesz sprawdzić statystyki oglądalności tylko wybranej strony WWW, to sprawdź statystyki dla wybranych katalogów znajdujących się na Twoim serwerze – w tym przypadku w podkatalogach powinny znajdować się opublikowane strony WWW.

Logi WWW/HTTP przedstawiają dane na temat wszystkich nawiązanych połączeń HTTP do serwera. To właśnie za pomocą logów WWW/HTTP generowane są statystyki oglądalności Twojego serwera.

 • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak sprawdzić logi WWW/HTTP przez Panel Klienta home.pl.
 • Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się jak sprawdzić logi WWW/HTTP, MTA oraz FTP przez SSH.

Jakie informacje mogę odczytać z nowych statystyk?

Sekcja “Podsumowanie”

W sekcji tej znajdziesz najważniejsze informacje odnośnie statystyk Twojego serwera w home.pl. Zawiera ogólne zestawienie ruchu na serwerze – w tym wykorzystany transfer, liczbę unikalnych żądań (użytkowników), liczbę ogólnych wywołań zasobów serwera z podziałem na prawidłowe i nieprawidłowe (np. do nieistniejących zasobów).
Statystyki serwera w home.pl - Przejdź do sekcji Podsumowanie

 • Wszystkie żądania – wszystkie wywołania zasobów serwera w danym okresie czasu,
 • Prawidłowe żądania – wszystkie wywołania zasobów które zakończyły się sukcesem w danym okresie czasu,
 • Nieudane żądania – wszystkie wywołania, które zakończyły się niepowodzeniem, np. brakiem zasobu,
 • Unikalne żądania – ilość żądań wynikająca z ilości unikalnych użytkowników,
 • Unikalne kody 404 – ilość błędów 404 wynikających z liczby unikalnych użytkowników,
 • Unikalne statyczne pliki – ilość wywołań plików statycznych wynikająca z liczby unikalnych użytkowników,
 • Transfer – wykorzystany transfer plików w danym okresie czasu,
 • Data statystyk – dzień lub zakres czasu na podstawie którego generowane są statystyki na stronie.

Sekcja “Wizyty”

W tym miejscu znajdziesz informacje o ilości odsłon zasobów zlokalizowanych na serwerze, wraz z ilością unikalnych wizyt (użytkowników) i wykorzystanego transferu. Na wykresie oraz w tabeli wyświetlane są statystyki dla całej zawartości serwera – informacje o statystykach dla konkretnych katalogów lub plików znajdziesz w sekcji “Żądania plików” oraz “Statyczne żądania plików”.
Statystyki serwera w home.pl - Przejdź do sekcji Wizyty

 • Odsłony – liczba wszystkich odsłon zasobów serwera w danym okresie czasu,
 • Unikalne wizyty – liczba unikalnych odsłon zasobów, wynikająca z liczby unikalnych użytkowników,
 • Transfer – wykorzystany transfer,
 • Data – data/okres czasu z którego nastąpiło podsumowanie statystyki w wierszu.
Zaznaczając odpowiedni przedział czasowy pod wykresem, możesz sprawdzić ilości odsłon, unikalnych wizyt oraz wielkość wykorzystanego transferu dla wybranego przedziału czasowego, np. od godz. 12:00 do 24:00 (w przypadku statystyk wczorajszych) lub od 01 stycznia do 15 stycznia (w przypadku statystyk miesięcznych). W przypadku wyświetlenia statystyk w trybie miesięcznym, możesz wpisać format daty do wyszukiwarki, np. 2016-07-18, aby wyświetlić informacje o statystykach z tego właśnie dnia.


Sekcja “Przeglądarki i systemy operacyjne”

W tym miejscu znajdziesz informacje o przeglądarkach internetowych oraz systemach operacyjnych, przy użyciu których odwiedzane były Twoje zasoby na serwerze w home.pl. Możesz zweryfikować procentowy udział poszczególnych przeglądarek lub systemów – na podstawie takich informacji, możesz m.in. rozważyć optymalizację, np. wyglądu i budowy strony WWW dla danej przeglądarki.
Statystyki serwera w home.pl - Przejdź do sekcji Przeglądarki i systemy operacyjne

 • Przeglądarki – graficzna prezentacja listy przeglądarek, za pomocą których następowało wywołanie zasobów na serwerze. Wskazując kursorem myszy na wybrany obszar wykresu kołowego, można sprawdzić procentowy udział wybranej przeglądarki,
 • Systemy operacyjne – graficzna prezentacja listy systemów operacyjnych, przy pomocy których nastąpiło wywołanie na serwerze. Wskazując kursorem myszy na wybrany obszar wykresu kołowego, można sprawdzić procentowy udział wybranego systemu operacyjnego.

Sekcja “Kody HTTP”

W tej sekcji prezentowane są informacje o występujących kodach HTTP. Kody HTTP są to numeryczne dane wysyłana przez serwer HTTP do aplikacji odwiedzającego. Wysyłane przez serwer kody HTTP informują o sposobie realizacji (bądź jej braku) zapytania klienckiego i prezentują m.in.:

 • kody powodzenia (kody rozpoczynające się od cyfry 2),
 • kody przekierowania (kody rozpoczynające się od cyfry 3),
 • kody błędów aplikacji klienta (kody rozpoczynające się od cyfry 4).
  Statystyki serwera w home.pl - Przejdź do sekcji Kody HTTP
 • Statystyki kodów HTTP – graficzna prezentacja ilości występowania poszczególnych typów kodów HTTP.
  Korzystając z wyszukiwarki o nazwie “Kod HTTP” (znajduje się pod wykresem słupkowym), możesz wyświetlić graficzny podgląd wybranych kodów, np. wpisując cyfrę 4, diagram wyświetli jedynie słupek wartości dla kodów błędów aplikacji klienta (błędy zaczynające się od cyfry 4).
 • Nie znalezione zasoby 404 – lista zasobów, które nie zostały odnalezione na serwerze, wraz z ilością zapytań, metodą odczytu i protokołem na jakim nastąpiło wywołanie.
  Korzystając z wyszukiwarki, znajdującej się nad tabelą po prawej stronie), możesz odnaleźć statystyki kodów błędów 404 tylko dla wybranych zasobów.

Sekcja “Żądania plików”

Sekcja “Żądania plików” udziela informacji statystycznych odnośnie wywołań konkretnych stron WWW, które opublikowałeś na serwerze. Jeśli znasz nazwę pliku lub katalogu, w którym opublikowana została strona WWW na Twoim serwerze, to możesz w tym miejscu sprawdzić statystyki żądań dla tych plików lub katalogów (ilość zapytań, unikalne zapytania, protokół oraz metoda wywołania).

Statystyki serwera w home.pl - Przejdź do sekcji Żądania plików

Sekcja “Statyczne żądania plików”

W sekcji Statyczne żądania plików uwzględniono informacje o wywołaniu plików (o konkretnym rozszerzeniu), które zlokalizowane są na Twoim serwerze. Sekcja “Statyczne żądania plików” uwzględnia między innymi poniższe rozszerzenia plików: .css, .js, .jpg, .png, .gif, .ico, .jpeg, .pdf, .txt, .csv, .zip, .mp3, .mp4, .mpeg, .mpg, .exe, .swf, .woff, .woff2, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .ppt, .pptx, .iso, .gz, .rar, .svg, .bmp, .tar, .tgz, .tiff, .tif, .ttf, .flv.
Statystyki serwera w home.pl - Przejdź do sekcji Statyczne żądania plików

 • Zasób – zasób uwzględniony w statystykach (lokalizacja i nazwa pliku wraz z rozszerzeniem),
 • Zapytania – liczba zapytań statycznych o dany plik,
 • Metoda i protokół – metoda wywołania pliku wraz z protokołem, przez który wywołanie nastąpiło.

Sekcja “Strony polecające”

Sekcja “Strony polecające” wyświetla informacje o zewnętrznych serwisach WWW, zewnętrznych zasobach, dzięki którym internauta trafił do Twoich zasobów (np. poprzez umieszczony link URL na innej zewnętrznej stronie WWW). Oznacza to, że możesz w tym miejscu sprawdzić z jakich miejsc pochodzą internauci i na tej podstawie zoptymalizować współpracę z zewnętrznymi serwisami (np. kampanie banerowe, wymiana linkami).

W logach serwera (osobna sekcja), możesz sprawdzić jaki jest dokładny adres (link), z którego nastąpiło wywołanie zasobu na Twoim serwerze.

Jeśli w ramach zasobów zlokalizowanych na Twoim serwerze, odwiedzający zostanie przekierowany do innych zewnętrznych zasobów (np. do strony znajdującej się już na innym serwerze) to prócz sekcji “Strony polecające” będzie wyświetlana jeszcze sekcja “Polecane”, która wyświetli informacje o tych statystykach.
Statystyki serwera w home.pl - Przejdź do sekcji Strony polecające

 • Adres – wskazuje adres, z którego nastąpiło odwołanie/przeklik do zasobów Twojego serwera w home.pl,
 • Odsłony – liczba odsłon z danego adresu (1 adres IP może wywołać wiele odsłon),
 • Unikalne odsłony – liczba unikalnych odsłon (1 adres IP = 1 unikalna odsłona).

Sekcja “Mapa wizyt”

W tym miejscu znajdziesz informacje dotyczące adresów IP oraz lokalizacji oraz ich lokalizacji geograficznych. Dla każdego adresu IP możesz sprawdzić ilość odsłon, unikalnych wizyt, wykorzystany transfer oraz lokalizację geograficzną dla tego adresu IP (wraz z graficzną prezentacją wyników na mapie świata).
Statystyki serwera w home.pl - Przejdź do sekcji Mapa wizyt

 • Adres – adres IP odwiedzającego, z którego nastąpiło wywołanie,
 • Odsłony – ogólna liczba odsłon z danego adresu IP,
 • Unikalne wizyty – liczba wynikająca z ilości wizyt unikalnych użytkowników (1 adres IP = 1 unikalna wizyta),
 • Transfer – wykorzystanie transferu dla danego adresu IP,
 • Kraj i mapa – wskazują geograficzną lokalizację adresu IP, z którego nastąpiło wywołanie. Po kliknięciu na wybrany kraj na mapie, zostanie wyświetlona informacja o ilości odsłon z wybranej lokalizacji.
  Statystyki serwera w home.pl - Przykładowy widok mapy wizyt w Polsce
Jak sprawdzić nowe statystyki serwera?  Poprzedni Jak zbudowane są nowe statystyki serwera?  Następny

Bezpieczny hosting dla Twojej strony WWW

Przygotowaliśmy miejsce, w którym Twoja strona WWW i poczta e-mail będą się czuły komfortowo.


 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie
Szukaj
Generic filters
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytułach
Szukaj w treści
Filter by Article Categories
Najczęściej zadawane pytania
Dodatkowe narzędzia hostingu
Statystyki serwera (nowe)
Połączenie SSH
Statystyki serwera (stare)
WebFTP
Autoinstalator
Kontrola wersji (SVN)
Listy mailingowe
Poczta home.pl
Obsługa poczty webmail
Programy pocztowe
Nowa platforma home.pl
Częste pytania
Bezpieczeństwo
Instalacje
Panel klienta
Domeny
Hosting
Serwer Apache
Bazy danych
Certyfikaty SSL
Zamawianie SSL
Instalacja i konfiguracja SSL
Poczta e-mail
WordPress Hosting SSD
Dodatki od partnerów
Poprzednia platforma home.pl
Certyfikaty SSL
Zamawianie certyfikatów SSL
Konfiguracja i instalacja SSL
Panel home.pl
Informacje podstawowe
Pulpit
Usługi
Płatności
Profil
Centrum Pomocy
Operacje w Panelu home.pl
Serwery
WebFTP
Informacje podstawowe
Konfiguracja serwerów
Serwery Unix
Serwery Windows
Obsługa baz danych
phpMyAdmin (MySQL)
phpPgAdmin (PgSQL)
myLittleAdmin (MSSQL)
Sklep internetowy eSklep
Panel usługi eSklep
RODO w sklepie internetowym
Panel sklepu internetowego
Pierwsze kroki
Promocja sklepu
Sprzedaż
Pierwsze uruchomienie
Dodatki od partnerów
Asortyment
Klienci
Integracje
Inne integracje
Systemy aukcyjne
Baza produktów
Aplikacje
App store
Aplikacja mobilna
Marketing
Modyfikacja wyglądu
Dokumentacja
Dla deweloperów
Style graficzne
Inne zagadnienia
Raporty i statystyki
Zawartość
Filmy instruktażowe
Konfiguracja sklepu
Rozliczenia i dokumenty
Faktury
Zmiana danych (cesja)
Rozliczenia i płatności
Dokumenty do pobrania
Produkty i usługi
Kreator Stron WWW
eCommerce
Moduły
Ustawienia
Szablony
Nawigacja
Publikacja i dodatki
Szybki start
Prestahosting
Profesjonalne usługi IT
Certyfikaty SSL
Przywracanie danych
Udostępnienie logów
Operacje na plikach i bazach danych
WordPress
Terminal płatniczy SumUp
Wordpress hosting SSD
Domeny
Informacje podstawowe
Rejestracja / opłacanie
Konfiguracja domen
Transfer domen
Giełda domen
Dodatki do domen
Serwery VPS
Skrzynki e-mail
Microsoft Exchange
Cloud Email Xchange
Obsługa skrzynek w Panelu home.pl
Jak zarejestrować Personal email lub Business email?
Bezpieczeństwo
eKsięgowość
Reklama internetowa
Reklama Allegro Ads
Tworzenie stron WWW
Contact LEADer
Reklama banerowa Google
Zakupy Google
Google Ads (AdWords)
eKampanie Google
SEMSTORM
Pozycjonowanie
rankingCoach
Baza wiedzy
Facebook
Systemy CMS
Internet w praktyce
Przydatne programy
Konfiguracja programów FTP
Zagadnienia techniczne
.htaccess
mod_rewrite
Kursy i specyfikacje
Kurs HTML
Kurs PHP
Kurs SQL
Rejestracja usług
RODO w home.pl
English
Control Panel
Webmail
FTP
Office 365
WordPress
SSL
Aplikacje w marketplace
SimplySign
SiteLock - ochrona WWW
Dropsuite Email Backup
CCleaner
Antywirus Kaspersky
Dropbox - dysk w chmurze
Płatności PayU
Programy antywirusowe AVAST
Office 365
AVG PC TuneUp
Reklama na start
Google AdWords
Zareklamuj stronę WWW na Facebook
Cloud Email Xchange
Brand24
Microsoft OneDrive
FreshMail.pl
Tłumaczenia online
G Suite - poczta Gmail
Program prowizyjny
Acronis Backup
Informacje podstawowe
Ustawienia dodatkowe
Panel użytkownika
Panel administratora
lub