Dlaczego nie widzę prawidłowego rozmiaru/zajętości folderów?

Podczas korzystania z narzędzia WebFTP jedną z informacji jaka wyświetlana jest w ekranie głównym, jest rozmiar pliku lub katalogu.

W praktyce kolumna Rozmiar dostarcza informacji o faktycznej przestrzeni, podanej w bajtach [B] jaką zajmuje dany obiekt na serwerze.
WebFTP - Przykładowy widok ekranu głównego

W przypadku wyświetlania informacji o plikach, w tym spakowanych archiwach danych, informacja ta będzie zawsze podawana prawidłowo, w przeciwieństwie do informacji o rozmiarze folderu.

Domyślnie protokół FTP nie obsługuje takiej funkcjonalności. W języku technicznym, polecenie SIZE odpowiedzialne w aplikacjach za wyświetlenie tych wartości, działa tylko i wyłącznie dla pojedynczych plików. Dlatego też, korzystając z narzędzia WebFTP Rozmiar dla katalogów przyjmuje wartość 4096 bajtów, co odpowiada 4 kb. Na serwerach Unixowych, np. linii Business Cloud dostępnej w ofercie home.pl, folder traktowany jest jako plik. Podana wartość jest to minimalna zajętość informacji o utworzonym obiekcie, w tym przypadku folderze.
WebFTP - Ekran główny - Sprawdź rozmiar zajętość informacji o utworzonym obiekcie

Niezależnie od tego czy skorzystamy z połączenia FTP za pomocą funkcjonalności WebFTP czy klienta FTP, np. Total Commander, rezultat będzie zawsze identyczny.

Rozwiązaniem, jest skorzystanie z przycisków funkcjonalnych, odpowiadających bardziej złożonym poleceniom systemowym, w tym poleceniom odpowiedzialnym za zliczanie zajętości obiektów. W przypadku klienta WebFTP, możesz zaznaczyć checkboxem wybrany plik, katalog lub grupę plików i katalogów, a następnie skorzystać z przycisku Rozmiar. WebFTP - Ekran główny - Zaznacz wybrany plik lub katalog, a następnie kliknij przycisk Rozmiar

Wynikiem jego działania, będzie zwrócenie informacji o faktycznej zajętości zaznaczonych obiektów, w tym np. folderów.WebFTP - Ekran główny - Wybrany plik lub katalog - Rozmiar - Przykładowy widok zwrócenia informacji o faktycznej zajętości zaznaczonych obiektów

Jak przeliczać bajty na inne wartości?

Wyświetlane rozmiary/zajętość plików i folderów, podawane są jednostce bajt [B].

Aby zobrazować najprostszy przelicznik miary, wprowadzimy wartość kilobajtów [kB] oraz popularne megabajty [MB] (np. plik muzyczny mp3 zajmuje zwykle około 4 MB, film nagrany telefonem może zajmować np. 150 MB).

Jednostki i ich wartości: 1 MB = 1024 kB = 1 048 576 B
Przykład: plik na serwerze zajmuje 93456399 B (bajty)/1024 = 91266 kB (kilobajty)/1024 = 89,13 MB (megabajty)
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie