Jak przenosić dane pomiędzy katalogami za pomocą WebFTP?

Niezależnie od tego w jakiej lokalizacji serwera FTP umieścisz wybrane pliki i foldery, możesz je w każdej chwili przenieść do wybranego katalogu lub katalogu głównego serwera.

Przenoszenie danych podobnie jak kopiowanie nie wymusza konieczności zgrywania plików na dysk komputera. Proces przenoszenia odbywa się w czasie rzeczywistym, bezpośrednio na serwerze.

Przenoszenie plików i folderów

 1. Przejdź do wybranego katalogu, podkatalogu lub pozostań w katalogu głównym serwera, z którego chcesz przenieść zasoby do innej lokalizacji na serwerze.
 2. Zaznacz checkboxem pliki lub foldery, które chcesz przenieść do innej lokalizacji.
  WebFTP - Ekran główny - Przejdź do wybranego katalogu, podkatalogu lub pozostań w katalogu głównym serwera
 3. Zatwierdź swój wybór, klikając na pasku nawigacji przycisk Przenieś.
  WebFTP - Ekran główny - Zaznacz pliki lub foldery, a następnie kliknij na pasku nawigacji przycisk Przenieś
 4. W kolejnym kroku zostaniesz poproszony o wskazanie lokalizacji docelowej, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlonymi na ekranie.
  Kliknij ikonę Lista, a następnie przejdź do katalogu, w którym docelowo chcesz umieścić wybrane zasoby.
  WebFTP - Ekran główny - Widok katalogów - Przenieś - Kliknij ikonę Lista, a następnie przejdź do katalogu, w którym docelowo chcesz umieścić wybrane zasoby
 5. Wybierz odpowiedni katalogi i potwierdź swój wybór, klikając Wybierz.
  WebFTP - Ekran główny - Widok katalogów - Przenieś - Lista - Wybierz katalog i potwierdź swój wybór, klikając Wybierz
 6. W głównym widoku opcji przenoszenia, potwierdź swój wybór klikając Ustaw dla wszystkich.
  WebFTP - Ekran główny - Widok katalogów - Przenieś - Kliknij przycisk Ustaw dla wszystkich

  Kliknięcie opcji Ustaw dla wszystkich jest warunkiem koniecznym poprawnego wykonania procesu przenoszenia danych. W przeciwnym przypadku dane nie zostaną przeniesione.
 7. W dodatkowych polach ustawień, pojawi się informacja potwierdzająca docelowy folder, do którego zasób zostanie przeniesiony. Jeśli chcesz możesz także przy okazji przenoszenia plików lub folderów zmienić ich nazwy. Skorzystaj w tym celu z pola Nazwa docelowa.
  WebFTP - Ekran główny - Widok katalogów - Przenieś - Ustaw dla wszystkich - Zmień nazwy plików lub katalogów w polu Nazwa docelowa

  WAŻNE! Pamiętaj, że podczas zmiany nazwy pliku, zmianie ulec może także format w jakim plik był zapisany, np. photo.JPG. Pamiętaj, aby podczas zmiany nazwy pliku, podać także jego rozszerzenie.

Więcej rozwiązań

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie