Jak zbudowane są statystyki serwera?

Do sprawdzania statystyk oglądalności możesz użyć mechanizmu przetwarzającego wszystkie informacje dotyczące odwołań do dokumentów, plików itp., które to znajdują się na Twoim serwerze w home.pl. Statystyki generowane są na podstawie logów na poziomie serwera i są następnie udostępniane w Panelu klienta home.pl. Właśnie dlatego najbardziej odzwierciedlają stan rzeczywisty popularności Twojej strony WWW (statystyki na podstawie logów).

SPIS TREŚCI

Statystyki oglądalności powstają w oparciu o tzw. logi, czyli zapisy wszystkich wydarzeń na serwerze. Nie ma więc możliwości „ręcznej” zmiany wyliczeń, np. przez osoby trzecie. Zestawienia dotyczą zarówno odwołań do stron WWW, jak i pobrania dokumentów z anonimowego serwera FTP. Informacje o oglądalności podawane są z rozbiciem na poszczególne dni oraz miesiące. Aktualizacja i umieszczenie nowych danych (za poprzedni dzień) dokonywana jest automatycznie co 24 godziny w porze nocnej.

Poradnik Video: Jak sprawdzić statystyki i logi HTTP serwera w Panelu klienta?

Tryby wyświetlania statystyk (wczorajsze, miesięczne, roczne)

Statystyki serwera w home.pl umożliwiają podgląd statystyk w następujących trybach:

Statystyki serwera home.pl - Zmień tryb wyświetlania statystyk

  • Wczorajsze – wyświetla statystyki z dnia poprzedniego,
  • Miesięczne – wyświetla statystyki ostatniego miesiąca – możesz wybrać, który miesiąc chcesz sprawdzić,
  • Roczne – wyświetla statystyki ostatniego roku.

Informacje o funkcjonowaniu statystyk serwera w home.pl

  • możesz sprawdzić statystyki najwcześniej z dnia wczorajszego, statystyki serwera są odświeżane i udostępniane każdej nocy, oznacza to, że niemożliwe jest sprawdzenie statystyk z dnia bieżącego,
  • statystyki miesięczne i statystyki roczne dostępne są w postaci pełnego raportu dopiero po zakończeniu wybranego zakresu dat (decyduje czas rozpoczęcia zbierania informacji do statystyk),
  • statystyki są bardzo dokładne, ponieważ generowane są na podstawie logów serwera (HTTP). Pliki logów serwera HTTP możesz sprawdzić w opcji menu „Logi” (do 14 dni wstecz – włącznie z dniem bieżącym).

Jak odczytywać statystyki serwera w home.pl?

Aplikacja do przedstawiania statystyk została zaprojektowana w taki sposób, aby najważniejsze informacje były dostępne na jednej stronie. Dane zostały podzielone na sekcje, wyświetlane jedna pod drugą, aby poszukiwanie danych było intuicyjne.

Po wyświetleniu statystyk w trybie: dnia wczorajszego, miesięcznym lub rocznym, na stronie głównej (na samej górze) zostanie wyświetlona sekcja: „Podsumowanie”, gdzie znajdują się najważniejsze informacje odnośnie funkcjonowania Twojego serwera w home.pl.
Statystyki serwera home.pl - Podsumowanie - Szczegółowe informacje odnośnie liczby wizyt, żądań plików, raporty kodów HTTP oraz kodów błędów

Po sekcji „Podsumowanie” wyświetlane są kolejne, które przedstawiają bardziej szczegółowe informacje odnośnie liczby wizyt, żądań plików, raporty kodów HTTP oraz kodów błędów (np. 404), statystyki przeglądarek i systemów operacyjnych itd. W statystykach rocznych nie występują informacje odnośnie stron polecających i statystyk plików.

Statystyki serwera home.pl - Podsumowanie - Wykresy - Posortuj dane na podstawie wybranej kolumny

W każdej tabeli wyświetlonej w sekcjach istnieje możliwość sortowania danych na podstawie wybranej kolumny, w tym celu kliknij nazwę kolumny, aby włączyć sortowanie wyświetlanych danych (np. od największej wartości do najmniejszej lub odwrotnie).

Statystyki serwera home.pl - Zasób - Sprawdź informację w kolumnie Zapytania

Każda sekcja, w której wyświetlana jest tabela z danymi, posiada własny mechanizm wyszukiwania. W praktyce, wprowadzenie wartości w polu wyszukiwania, powoduje wyświetlenie wszystkich wyników, w których dana fraza występowała (dotyczy to wszystkich wierszy oraz kolumn, np. nazwa, transfer, ilość, data).

Przykład: jeśli wpiszemy wartość 12, to zostaną wyświetlone wszystkie wiersze, w których wystąpiła wartość 12, np. nazwa pliku, wartość liczby odsłon oraz nawet daty posiadające liczbę 12.
Statystyki serwera home.pl - Wyszukiwarka - Wprowadź wartość w polu Szukaj aby wyświetlić wyniki, których dana fraza występowała

Dostęp do logów WWW/HTTP serwera

Narzędzie do przedstawiania statystyk serwera w home.pl wyświetla bardzo dokładne dane, ponieważ generowane są na podstawie logów serwera (WWW/HTTP). Pliki logów serwera HTTP możesz sprawdzić w opcji menu „Logi”, która znajduje się w górnej części ekranu statystyk.

Statystyki serwera home.pl - Sprawdź pliki logów serwera HTTP w opcji menu Logi

WAŻNE! Panel statystyk umożliwia sprawdzenie logów WWW/HTTP do 14 dni wstecz!
Przykład: Pierwszego dnia miesiąca, dostępne będą logi z ostatnich 14 dni miesiąca poprzedniego. Piątego dnia miesiąca wyświetlane będą logi z ostatnich 9 dni poprzedniego miesiąca i 5 dni nowego miesiąca. 30 dnia miesiąca wyświetlane będą logi z ostatnich 14 dni danego miesiąca. Wyjątkiem od reguły są jedynie nowe usługi, gdzie generowanie logów rozpoczyna się od dnia rejestracji usługi.

Logi WWW/HTTP przedstawiają dane na temat wszystkich nawiązanych połączeń HTTP do serwera. To właśnie za pomocą logów WWW/HTTP generowane są statystyki oglądalności Twojego serwera.

Czytaj więcej
Jak sprawdzić statystyki serwera?  Poprzedni Jakie informacje mogę odczytać ze statystyk?  Następny
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie