Dostęp do statystyk serwera na hostingu Apache

W artykule znajdziesz informację na temat operacji, wykonywanych na nowej platformie home.pl.

Informacje przedstawiane w narzędziu statystyk serwera w home.pl, jeśli zostaną odpowiednio przeanalizowane i zinterpretowane, mogą pomóc w poprawieniu strony WWW i lepszym dostosowaniu jej do odbiorców.

SPIS TREŚCI

Domyślne statystyki serwera w home.pl nie powodują konfliktu w działaniu z innymi aplikacjami instalowanymi na serwerze, np. aplikacjami CMS do tworzenia stron WWW. Nie powodują także modyfikacji kodu źródłowego strony. Generowane są jedynie na podstawie logów serwera, a więc dostarczają informacji o całym ruchu na serwerze.

Jak zalogować się do panelu statystyk serwera na hostingu Apache?

Jeśli posiadasz hosting typu Apache, to podczas próby wywołania statystyk serwera, zostanie wyświetlone okno logowania z prośbą o podanie loginu i hasła. Więcej informacji o logowaniu do panelu statystyk serwera znajdziesz pod tym adresem.

Wpisanie loginu i hasła wymagane jest podczas próby dostępu do statystyk na serwerze Apache.

Aby zalogować się do statystyk serwera, należy utworzyć nowego użytkownika .htaccess w Panelu klienta home.pl o odpowiednich parametrach. Skorzystaj z poniższej instrukcji, aby sprawdzić jak to zrobić:

Jak utworzyć użytkownika .htaccess z dostępem do statystyk serwera Apache?

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl.
 2. Przejdź do sekcji menu: Usługi WWW, która znajduje się po lewej stronie ekranu.
 3. Jeśli posiadasz więcej usług, kliknij na serwerze, na którym chcesz utworzyć użytkownika .htaccess.
 4. Po prawej stronie ekranu w sekcji: Serwer WWW kliknij przycisk: Ustawienia -> Użytkownicy .htaccess
 5. Na ekranie zostanie wyświetlona lista uzytkowników .htaccess, kliknij przycisk Dodaj, aby rozpocząć dodawanie nowego użytkownika, dla którego chcesz nadać dostęp do statystyk serwera.
 6. Na ekranie zostanie wyświetlony formularz, który należy wypełnić, aby utworzyć nowego użytkownika ukrytego katalogu.
  • Login – podanie tej nazwy użytkownika będzie wymagane podczas prób wywołania statystyk serwera.
  • Hasło – wpisz hasło dostępu dla tworzonego użytkownika. Podanie hasła będzie wymagane podczas prób wyświetlenia statystyk serwera.
  • Grupy (Opcjonalne) – w tym miejscu koniecznie wpisz nazwę grupy stats
   WAŻNE! Jeśli nie dodasz użytkownika do grupy stats, nie będziesz mógł wyświetlić statystyk serwera.

  Panel klienta home.pl - Usługi WWW - Serwer WWW - Ustawienia - Użytkownicy .htaccess - Nowy użytkownik .htaccess - Wypełnij formularz aby utworzyć nowego użytkownika ukrytego katalogu

 7. Kliknij przycisk: Wyślij, aby zapisać zmiany. Użytkownik natychmiast zostanie dodany.
Dostęp do statystyk na serwerze typu Apache będzie możliwy jedynie dla użytkowników .htaccess, którzy zostali dodani do grupy stats.

Po utworzeniu odpowiedniego użytkownika .htaccess, podczas logowania do statystyk na serwerze Apache, należy podać jego login i hasło dostępu. Po poprawnej autoryzacji, statystyki zostaną wyświetlone na ekranie.

Korzystasz z poprzedniej platformy home.pl? Sprawdź:

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie