Jak uruchomić VPS Linux? Pierwsza konfiguracja VPS

Rozpocznij pracę z VPS Linux. Skorzystaj z instrukcji i dowiedz się, jak skonfigurować swój VPS i zalogować się na konto nowego użytkownika.

SPIS TREŚCI

Jak uzyskać dostęp do konta root za pomocą SSH?

Aby odblokować konto root, postępuj zgodnie z instrukcją:

 1. Otwórz konsolę web:
 2. Zaloguj się do konsoli web na konto root za pomocą hasła, wygenerowanego podczas tworzenia vps:
 3. W konsoli web wykonaj następujące komendy:
  • edytuj plik konfiguracyjny sshd:
   # vi /etc/ssh/sshd_config
  • Wyszukaj następującą linijkę:
  • Linijkę PermitRootLogin prohibit-pasword zamień na: PermitRootLogin yes
  • Dodaj linijkę:
   ChallengeResponseAuthentication yes
  • Zapisz wprowadzone zmiany komendą :wq
 4. W następnym kroku zrestartuj serwer sshd:
  # systemctl restart sshd
 5. Gotowe! Teraz możesz zalogować się do swojego VPS np. poprzez PuTTY na konto
  root.

Jak zalogować się do VPS na konto nowego użytkownika z hasłem?

Aby zalogować się do swojego VPS, postępuj według instrukcji:

 1. Otwórz konsolę web
 2. Zaloguj się do konsoli web na konto root za pomocą hasła, które zostało wygenerowane podczas tworzenia VPS
 3. W konsoli web wykonaj następujące komendy:
  • edytuj plik konfiguracyjny sshd:
   # vi /etc/ssh/sshd_config
  • dodaj linijkę:
   ChallengeResponseAuthentication yes
  • Zapisz wprowadzone zmiany.
 4. Zrestartuj serwer ssh:
  # systemctl restart sshd
 5. Utwórz użytkownika, np. hmcl:
  # adduser hmcl

 6. Dodaj użytkownika do grupy sudo (użytkownicy mogący wykonywać polecenia z prawami administracyjnymi root):
  # usermod -aG sudo hmcl
 7. Po wykonaniu wszystkich kroków możesz się zalogować do VPS (np. przez PuTTy) na konto nowego użytkownika (w tym przypadku hmcl).

Jak się zalogować do VPS na konto nowego użytkownika z kluczem SSH?

Aby zalogować się do VPS na konto nowego użytkownika z kluczem SSH, postępuj według instrukcji:

 1. Otwórz konsolę web
 2. Zaloguj się do konsoli web na konto root z hasłem, wygenerowanym podczas tworzenia VPS.
 3. W konsoli web wykonaj następujące komendy:
  • Edytuj plik konfiguracyjny sshd:
   # vi /etc/ssh/sshd_config
  • Dodaj linijkę:
   ChallengeResponseAuthentication yes
  • Zapisz wprowadzone zmiany.
 4. Zrestartuj serwer ssh:
  # systemctl restart sshd
 5. Utwórz użytkownika, np. hmcl:
  # adduser hmcl

  • Dodaj użytkownika do grupy sudo (użytkownicy mogący wykonywać polecenia z prawami administracyjnymi root):
   # usermod -aG sudo hmcl
  • Po wykonaniu powyższych kroków możesz się zalogować do VPS (np. przez PuTTy) na konto stworzonego użytkownika (w tym przypadku hmcl).
 6. Teraz możesz wygenerować klucze ssh w programie PuTTy. W tym celu otwórz aplikację
  PUTTYGEN.EXE. Wybierz parametr ECDSA, a następnie kliknij przycisk Generate.
 7. We wskazanym miejscu wykonaj losowe ruchy myszką.
 8. Po wygenerowaniu klucza możesz wpisać komentarz, który go opisuje:
 9. Zaznacz i skopiuj klucz publiczny, a następnie zapisz go w pliku.
 10. Zapisz klucz prywatny

  • Uwaga! Podczas zapisywania klucza prywatnego system zada Ci pytanie, czy chcesz chronić ten klucz hasłem. Hasło możesz ustawić w polu „Key passphrase” i „Confirm passphrase”. Po jego ustawieniu przy każdym logowaniu do serwera będzie konieczne użycie wskazanego hasła. W tej instrukcji pomijamy podawanie dodatkowego hasła.
 11. Zaloguj się do VPS, używając wcześniej nadanego hasła. W katalogu domowym użytkownika stwórz katalog .ssh
 12. W katalogu .ssh stwórz plik authorized_keys:
  # vi .ssh/authorized_keys
 13. Do pliku authorized_keys skopiuj swój klucz publiczny
 14. Edytuj plik sshd_config w celu wyłączenia logowania przy użyciu hasła
  $ sudo vi /etc/ssh/sshd_config

 15. Skomentuj lub usuń linijkę:
  ChallengeResponseAuthentication yes
 16. Zrestartuj ssh:
  $ sudo systemctl restart sshd
 17. Czas na podanie ścieżki do klucza prywatnego. Zrobisz to w programie PuTTY we wskazanym miejscu, przechodząc przez zakładki: Connection > SSH > Auth > Credentials w okienku „Private key file for authentication:”
 18. Teraz możesz zalogować się do serwera VPS, używając kluczy ssh z wyłączoną możliwością logowania za pomocą hasła.We wskazanym miejscu podaj IP Twojego VPS.

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie