Import lub aktualizacja danych z własnego pliku CSV lub innego źródła

23 października 2023 r. usługa eSklep została zastąpiona przez sklepy Shoper od home.pl.
Załóż sklep i:

 • Wygodnie sprzedawaj w wielu kanałach, m.in. Allegro i OLX,
 • Łatwo zmieniaj jego wygląd, dzięki gotowym szablonom,
 • Zarządzaj sprzedażą z dowolnego urządzenia,
 • Docieraj z ofertą do klientów przez blog i newsletter.

Chcesz sprawdzić, jak to działa? Przetestuj sklep Shoper od home.pl przez 14 dni za darmo.

CHCĘ PRZETESTOWAĆ SKLEP ZA DARMO

Szukasz innej platformy do sprzedaży w sieci? Poznaj więcej możliwości na otwarcie sklepu internetowego.

Dane do sklepu możesz importować zarówno po wcześniejszym ich wyeksportowaniu ze sklepu Shoper – np. kiedy dokonujesz aktualizacji lub kiedy chcesz przenieść dane z innego sklepu lub narzędzia. Za każdym razem, niezależnie od źródła danych, import wykonujesz w narzędziu Import/Eksport, tworząc w pierwszej kolejności Profil, a następnie importując plik CSV.

WAŻNE! Jeśli wykonujesz import danych z pliku CSV, który nie jest plikiem wyeksportowanym ze sklepu Shoper, dokonaj zmiany kolejności wprowadzonych w nim danych (zgodnie z utworzonym profilem za pomocą którego wykonujesz import). Jeśli nie jest to możliwe, utwórz nowy profil CSV  ustalając kolejność pól zgodnie z kolejnością dostępną w pliku CSV (pamiętając o ich poprawnej nazwie). Nazwy poszczególnych pól są widoczne i możliwe do edycji podczas tworzenia profilu lub bezpośrednio w pliku CSV.

Aktualizacja danych

Najprostszym sposobem na aktualizacje danych za pomocą pliku CSV, jest utworzenie odpowiedniego Profilu, wybierając pola z danymi, których aktualizacja będzie nas interesowała, a następnie wykonanie eksportu danych do pliku CSV.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej jak utworzyć nowy profil CSV.

Edycję wyeksportowanego pliku CSV możesz wykonać w edytorze tekstowym, np. Notepad ++ lub otwierając plik CSV za pomocą arkusza kalkulacyjnego, np. Microsoft Excel.

Po wykonaniu stosownych zmian w pliku, zapisz wprowadzone zmiany, a następnie w tym samym profilu, z którego wykonywałeś eksport, skorzystaj z opcji importu danych, aby zaimportować odpowiednio zaktualizowany plik.

WAŻNE! Pamiętaj, że efektem utworzenia profilu jest możliwość zapisania danych do pliku tekstowego i ich przechowywanie, a następnie ponowne ich wczytanie z zachowaniem właściwej lokalizacji wprowadzonych danych. Profil odpowiada za właściwy przepływ danych (zgodnie z wybranymi polami).

Mam własny plik CSV

Jeśli posiadasz już przygotowany plik CSV z danymi, które chcesz zaimportować do sklepu, wymagane będzie wykonanie jednej z dwóch czynności lub ich połączenie, w zależności od tego, jak bardzo rozbudowany i w jaki sposób jest przygotowany posiadany plik.

Poprawny import danych do sklepu zostanie wykonany tylko wtedy, kiedy kolejność wprowadzanych danych, nazwy kolumn z danymi oraz separatory będą identyczne z tymi, które zadeklarujesz w utworzonym profilu CSV.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej jak utworzyć nowy profil CSV.

Aby zweryfikować informacje w pliku CSV, otwórz posiadany plik CSV. Edycję pliku możesz wykonać w edytorze tekstowym, np. Notepad ++ lub otwierając plik CSV za pomocą arkusza kalkulacyjnego, np. Microsoft Excel. Zweryfikuj następujące dane:

 • nazwy i kolejność kolumn z danymi, np. product code, name, price, category,
 • sprawdź w jaki sposób dane są rozdzielone, np. może to być tabulator (w arkuszu kalkulacyjnym widoczny jako nowa kolumna), znak „;” średnika lub znak „,” przecinka,
 • jeśli dane będą przypisywane do poszczególnych kategorii, sprawdź jaki separator kategorii został użyty, np.: znak „>”, „>>”, „->” lub „|>”. Kategorie i podkategorie produktów będą przedstawione w pliku CSV jako ciąg znaków: „telefony > smartfony > 5 cali”,
 • upewnij się, że kodowanie znaków w pliku to UTF-8.

Jeśli masz wątpliwości dot. konfiguracji własnego pliku CSV, skonsultuj to z osobą lub firmą, która dostarczyła Ci ten plik CSV. Pliki CSV zazwyczaj są do siebie podobne, jednak ze względu na brak ujednoliconego systemu prezentacji danych w nich zawartych, mogą być konfigurowane na wiele sposobów.

W kolejnym kroku przejdź do utworzenia nowego profilu CSV. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej jak utworzyć nowy profil. Podczas konfiguracji profilu zostaniesz poproszony o wskazanie zweryfikowanych danych, tj. kolejności kolumn z danymi, ich nazw, separatora danych oraz separatora kategorii. Poprawne kodowanie pliku UTF-8 zapewni Ci gwarancję, że zaimportowane dane zostaną poprawnie wyświetlone, np. z użyciem polskich znaków diakrytycznych (ą, ż, ź, ś, ę, ó, ł, ń).

Pamiętaj, że wskazany sposób jest najprostszy, ponieważ tworząc profil, wskazujesz konfigurację dopasowaną do już posiadanego pliku. Możesz także skorzystać z już utworzonych profili lub utworzyć nowy profil, a następnie edytować plik CSV, dopasowując jego konfigurację do konfiguracji profilu. Tego sposobu nie zalecamy – chyba, że zastosowana w pliku CSV konfiguracja nie może spełnić wymagań utworzonego profilu, np. został użyty inny separator, niż dostępne w profilu.

Nie posiadam pliku CSV

Wprowadzanie danych do sklepu zazwyczaj wykonywane jest przez Panel administracyjny sklepu i przejście do odpowiedniej konfiguracji, np. Asortyment –> Dodaj produkt. Może zdarzyć się sytuacja, w której prościej będzie dodać produkty, tworząc dla nich odpowiedni plik CSV, a następnie dokonując importu danych.

Najprostszym rozwiązaniem w tej sytuacji, podobnie jak przy aktualizacji danych, będzie utworzenie nowego profilu, wykonanie eksportu przykładowego pliku CSV, który następnie uzupełnisz danymi (np. o nowe produkty) i z powrotem zaimportujesz do sklepu.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej jak utworzyć nowy profil CSV.

Możesz także przygotować plik CSV samodzielnie, korzystając z edytora tekstu, np. Notepad ++ lub arkusza kalkulacyjnego, np. Microsoft Excel. W tej sytuacji polecamy utworzenie profilu, jego skonfigurowanie, a następnie na podstawie tej konfiguracji utworzenie odpowiedniego pliku CSV.

Podczas tworzenia własnego pliku CSV zwróć uwagę jakie opcje wybrałeś przy konfigurowaniu profilu. Zweryfikuj następujące dane:

 • nazwy i kolejność kolejnych kolumn z danymi, np. product code, name, price, category,
 • sprawdź jaki separator danych chcesz użyć, np. tabulator (w arkuszu kalkulacyjnym widoczny jako nowa kolumna), znak „;” średnika lub znak „,” przecinka,
 • jeśli dane będą przypisywane do poszczególnych kategorii, wybierz separator, np. znak „>”, „>>”, „->” lub „|>”. Kategorie i podkategorie produktów będą przedstawione w pliku CSV jako ciąg znaków: „telefony > smartfony > 5 cali”,
 • upewnij się, że kodowanie znaków w pliku to UTF-8.
 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie