Aplikacja: Szybka Edycja Atrybutów

Moduł Szybka Edycja Atrybutów umożliwia edycję wielu produktów jednocześnie. Wybierz, które atrybuty chcesz edytować, a następnie ustaw ich wartości korzystając z wygodnego interfejsu.

SPIS TREŚCI

Instalacja aplikacji

W panelu administracyjnym przejdź do zakładki Dodatki i integracje →  Aplikacje. Wyszukaj aplikację a następnie kliknij Zainstaluj.

aplikacja Szybka Edycja Atrybutów

 

Konfiguracja aplikacji

Aplikacja pozwala na szybszą edycję atrybutów produktów w sklepie. Aby uruchomić aplikację, należy przejść do zakładki Dodatki i integracje  Moje aplikacje Szybka Edycja Atrybutów. Przy pierwszym uruchomieniu na ekranie pojawi się komunikat o konieczności konfiguracji oraz filmik instruktażowy.

W zakładce “Konfiguracja” możesz wybrać, które atrybuty chcesz edytować. Jest również możliwość wyboru, jakie pola wyświetlać:

  1. Zakres – możliwość szybszego zaznaczania wielu produktów poprzez najechanie
    myszką na komórkę.
  2. Kod produktu
  3. Nazwa produktu
  4. Zdjęcie główne produktu (po najechaniu wyświetla się w powiększeniu)

Aplikacja: Szybka Edycja Atrybutów

Po wstępnej konfiguracji przejdź do zakładki “Szybka edycja”. Domyślnie wyświetli się tu prosta wyszukiwarka oraz lista produktów. Możesz również wybrać produkty do edycji poprzez standardową listę w zakładce Obsługa sklepu  Produkty.

Po zaznaczeniu produktów na tej liście, z menu multi-akcji możesz wybrać pozycję Dodatki i integracje Moje aplikacje →  Szybka Edycja Atrybutów. Spowoduje to wyświetlenia okna aplikacji w zakładce “Szybka Edycja” z uprzednio zaznaczonymi produktami.

Aplikacja: Szybka Edycja Atrybutów

W polach nad i pod tabelą możesz masowo edytować wszystkie zaznaczone pozycje. Edycja odbywa się tylko przy zaznaczonych polach. Jeśli produkt nie jest w kategorii przypisanej do danego zestawu atrybutów, nie można go edytować.

Po wprowadzeniu zmian pod tabelą uaktywni się button z informacją, ile produktów edytujemy. Faktyczna akcja edycji odbędzie się tylko przy produktach edytowanych oraz
zaznaczonych. Po zapisie akcja edycji dodaje się do kolejki i przy edytowanych produktach wyświetla się preloader. Możesz  dalej edytować inne produkty. Status wykonanych akcji zobaczysz w zakładce “Ostatnie akcje”.

  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie