Typy profilu – dodawanie czy aktualizacja?

23 października 2023 r. usługa eSklep została zastąpiona przez sklepy Shoper od home.pl.
Załóż sklep i:

  • Wygodnie sprzedawaj w wielu kanałach, m.in. Allegro i OLX,
  • Łatwo zmieniaj jego wygląd, dzięki gotowym szablonom,
  • Zarządzaj sprzedażą z dowolnego urządzenia,
  • Docieraj z ofertą do klientów przez blog i newsletter.

Chcesz sprawdzić, jak to działa? Przetestuj sklep Shoper od home.pl przez 14 dni za darmo.

CHCĘ PRZETESTOWAĆ SKLEP ZA DARMO

Szukasz innej platformy do sprzedaży w sieci? Poznaj więcej możliwości na otwarcie sklepu internetowego.

Każdy tworzony lub edytowany istniejący profil, posiada swój określony typ. Import/Eksport umożliwia stworzenie dwóch typów profili, odpowiedzialnych za wymianę przepływających przez nie informacji. Może być ona oparta o:

  • aktualizację danych
  • aktualizację i dodawanie danych.

Wybór jednego z w/w typów profilu, ma dwa podstawowe zadania: maksymalnie skrócić czas wykonywania importu i eksportu, w zależności od operacji jakie chcemy docelowo wykonać na pliku z danymi lub danych jakie chcemy wprowadzić do sklepu, a także umożliwić prosty dostęp do zapisanych informacji.

Na podstawie wybranego typu profilu wykonywany jest eksport danych do pliku CSV – pliku tekstowego zawierającego dane, np. o produktach, a także wykonywany jest import danych z pliku CSV, na podstawie którego dodawane są lub zmieniane informacje w bazie sklepu.

W skrócie:

  • aktualizacja  – używając tego profilu będzie można jedynie modyfikować istniejące już dane
  • aktualizacja, dodawanie – umożliwia zarówno aktualizowanie jak i dodawanie nowych danych, po dodaniu profilu, nie będzie możliwości zmiany tych danych
WAŻNE! Wybór typu profilu, możliwy jest tylko podczas jego tworzenia. W przypadku już utworzonych profili, w celu zmiany ich typu wymagane będzie utworzenie nowego profilu.
Niektóre profile, jak np. profil Klienci, mają zdefiniowane stały typ, np. eksport. Oznacza to, że nie będzie możliwe wykonanie innej operacji na danym profilu, jak zapis danych do pliku CSV. Ten typ profilu nie jest możliwy do wyboru podczas jego tworzenia.

Aktualizacja danych

Profil obejmujący aktualizację danych, używany jest do modyfikacji już istniejących danych. Podczas wyboru tego typu profilu, aplikacja zdefiniuje jedno pole podstawowe – kod produktu, na podstawie którego profil będzie identyfikował dla jakiego produktu wprowadzamy modyfikację danych (np. podczas importu danych). Pozostałe pola pozostają wolne do wyboru. Użytkownik tworzący profil ma możliwość zdefiniowania jakie informacje dla wybranego produktu chce edytować – następnie wskazuje interesujące go pola.

Po eksporcie danych, plik CSV zawierał będzie tylko wartości pól wskazanych przez użytkownika.

Przykład: profil, typ: aktualizacja, wskazane pola danych: kod produktu, cena i nazwa. Po wykonaniu eksportu danych do pliku CSV, otrzymamy zestaw podstawowych informacji w postaci nazwy produktu, identyfikatora produktu w sklepie oraz jego ceny. Zmieniamy cenę wszystkich produktów o 5%, a następnie zapisujemy plik i wykonujemy import danych do sklepu. Została wykonana aktualizacja cen wszystkich produktów. Za pomocą pola kod produktu, nastąpiła identyfikacja produktów i przypisanych im nowych cen. Za pomocą pola Nazwa, ułatwiliśmy sobie rozpoznanie produktu na liście przed zmianą ceny.
Sugerujemy, aby podczas tworzenia profilu ograniczyć liczbę wybranych pól do niezbędnego minimum – dzięki temu, posiadając więcej produktów import oraz eksport będą realizowane szybciej. Podczas każdego importu danych, nawet jeśli nie wykonaliśmy żadnych zmian w pliku, mechanizm importu będzie weryfikował każdą wartość w celu potwierdzenia czy zmiana została wykonana.

Aktualizacja i dodawanie

Profil obejmujący aktualizację i dodawanie danych używany jest do wprowadzania nowych produktów do sklepu.

Podczas wyboru tego typu profilu, aplikacja zdefiniuje grupę pól obowiązkowych, niezbędnych do wykonania późniejszego importu danych do sklepu. Część pól użytkownik będzie mógł wybrać samodzielnie, w zależności od tego czy dany typ informacji będzie wprowadzany do sklepu lub edytowany.

Na podstawie utworzonego profilu oraz pól obowiązkowych, zostanie wykonany import danych oraz identyfikacja produktu wraz z jego poprawnym opisem (podstawowe dane identyfikujące nowy produkt).

WAŻNE! Pamiętaj, że podczas wyboru typu profilu aktualizacja i dodawanie, profil będzie zawierał pola obowiązkowe, które są niezbędne do uzupełnienia. Pola te odpowiadają podstawowym danym identyfikującym produkty w sklepie i są także polami obowiązkowymi, podczas dodawania nowego produktu poprzez panel sklepu.
W przypadku edycji pliku CSV i nie uzupełnienia pól wskazanych jako obowiązkowe, dodawanie produktów za pomocą pliku CSV i utworzonego profilu, może skutkować występowaniem błędów lub przerwaniem importu danych.
  • Czy artykuł był pomocny ?
  • Tak   Nie