Słowo kluczowe: jak rozpakować

Pakowanie i rozpakowywanie danych na serwerze

Wprowadzenie Pakowanie danych TAR.GZ – jak spakować dane na FTP do formatu *.tar.gz? Pakowanie danych ZIP – jak spakować dane na FTP do formatu *.zip? Jak spakować zawartość katalogu głównego serwera? Rozpakowanie danych ZIP lub TAR.GZ – jak rozpakować archiwum danych na serwerze? Wprowadzenie Pakowanie oraz rozpakowywanie danych bezpośrednio na serwerze FTP pozwoli na zaoszczędzenie […]

Polecenia bash do skompresowanych archiwów

Opis podstawowych poleceń bash służących do obsługi skompresowanych archiwów: Polecenie tar Polecenie gzip Możemy wykonać operacje na serwerze za Ciebie! Polecenie tar tar opcje Polecenie to służy do kompresji i rozpakowania różnych archiwów. Przykłady: tar -cvf archiwum.tar katalog_z_plikami/ Powyższy przykład tworzy archiwum wszystkich plików z podanego katalogu. Można też podać nazwę określonego pliku. tar -xvf […]