Słowo kluczowe: panel użytkownika

Acronis Backup – panel użytkownika

Panel administracyjny użytkownika usługi, został skonstruowany w taki sposób, aby maksymalnie zachować najważniejsze funkcjonalności przy jednoczesnej prostocie jego obsługi. Po pierwszym zalogowaniu do panelu użytkownika usługi, znajdziemy w nim podstawowe funkcje, jak wyświetlanie listy użytkowników oraz listy przypisanych mu komputerów czyli zasobów, z których będą realizowane kopie zapasowe. Dopiero po wskazaniu danego zasobu, zobaczymy dodatkowe […]