Acronis Backup – panel użytkownika

Panel administracyjny użytkownika usługi, został skonstruowany w taki sposób, aby maksymalnie zachować najważniejsze funkcjonalności przy jednoczesnej prostocie jego obsługi.

SPIS TREŚCI

Acronis Backup – panel użytkownika

Po pierwszym zalogowaniu do panelu użytkownika usługi znajdziemy w nim podstawowe funkcje, jak wyświetlanie listy użytkowników oraz listy przypisanych mu komputerów czyli zasobów, z których będą realizowane kopie zapasowe. Dopiero po wskazaniu danego zasobu, zobaczymy dodatkowe opcje jak lista utworzonych planów, status ich realizacji, opcje tworzenia planu, a także jego przywracania z kopii zapasowej.

Bezpieczeństwo Twoich danych jeszcze nigdy nie było zapewnione w tak prosty i przejrzysty sposób. Poniżej, znajdziesz omówienie najważniejszych elementów panelu użytkownika.

Pierwsze logowanie i widok konsoli głównej

 1. Zaloguj się do Panelu klienta home.pl.
 2. Po zalogowaniu, w panelu klienta home.pl, z menu po lewej stronie ekranu, wybierz zakładkę Acronis Backup.
 3. Na kafelku Użytkownik kopii zapasowych kliknij Zaloguj się do konsoli kopii zapasowych.
  Panel kleinta - Logowanie do Acronis Backup
 4. Po zalogowaniu się do konsoli zobaczysz główny ekran usługi Acronis Backup, a w nim:
  • Pulpit nawigacyjny – główny panel Acronis, na którym wyświetlone są najważniejsze informacje o Twoich kopiach zapasowych, aktywności na koncie i bezpieczeństwie. Pulpit możesz personalizować, dodając, usuwając i przenosząc widgety. Dane znajdujące się na pulpicie nawigacyjnym możesz pobrać w formacie arkusza Excel, PDF lub wysłać pliki na wybrany adres mailowy.
  • Urządzenia – zakładka zawierająca listę Twoich urządzeń objętych usługą kopii zapasowej. Wyświetlaj urządzenia z zainstalowaną aplikacją Acronis, przypisane do użytkownika oraz wykrywaj urządzenia w organizacji lub lokalnej sieci, którymi możesz rozpocząć zarządzanie,
  • Zarządzanie oprogramowaniem – jest to lista zagrożeń wykrytych przez Acronis. Możesz je filtrować po produktach, dacie wykrycia czy poziomie zagrożenia.
  • Magazyn kopii zapasowych – w tej zakładce znajdziesz wszystkie kopie zapasowe wykonane w Twojej usłudze Acronis, włącznie z kopiami urządzeń offline i nieobjętych już usługą Cyber Protect,
  • Raporty – zakładka zawierająca wszystkie raporty przygotowywane przez Acronis. Poszczególne widgety zawierają informacje o wybranych elementach Twoich kopii zapasowych oraz całej usługi. Ta funkcjonalność jest dostępna tylko w wersji Advanced usługi Cyber Protection.
  • Ustawienia – ostatnia z zakładek, Ustawienia, zawiera zapisane poświadczenia do zaszyfrowanych kopii, informacje o zainstalowanych agentach oraz wszystkie ustawienia konta i usługi Acronis.

Acronis Backup - ustawienia

Zarządzanie urządzeniami w Acronis

W zakładce Devices znajdują się wszystkie narzędzia, dzięki którym możesz zarządzać urządzeniami obsługiwanymi przez Twoją usługę Acronis oraz wykrywać nowe urządzenia. Możesz wybrać spośród:

 • wszystkie urządzenia,
 • komputery z agentami,
 • urządzenia przypisane do użytkownika oraz
 • komputery niezarządzane.

Listy urządzeń w każdej zakładek możesz sortować po wybranych parametrach znajdujących się w kolumnach, jak pliki w katalogu komputera. Kolumny listy możesz personalizować zgodnie ze swoimi potrzebami, klikając w ikonę koła zębatego po prawej stronie ekranu.

Acronis Backup - lista urządzeń

Jeśli posiadasz małą liczbę urządzeń, w zakładkach Wszystkie urządzenia i Komputery z agentami możesz zmienić widok na Prosty, klikając ikonę widoku obok przycisku dodawania nowych urządzeń:

Acronis Backup - wszystkie urządzenia

Niezależnie od wybranej zakładki, kliknij wybrane urządzenie, by zacząć nim zarządzać. Po prawej stronie pojawi się panel zawierający dostępne opcje. Kliknięcie panelu rozwinie go i wyświetli zawarte w nim dane i funkcje:

 • Wynik #CyberFit – ocena bezpieczeństwa urządzenia z kopią zapasową i sugestie poprawy zabezpieczeń,
 • Chroń – informacje i ustawienia związane z planami kopii zapasowej na dysku lokalnym komputera i w chmurze,
 • Odzyskiwanie – funkcje odzyskiwania kopii zapasowych i przywracania zapisanego stanu komputera,
 • Szczegóły – pełne informacje na temat urządzenia objętego kopią zapasową,
 • Działania – dziennik zdarzeń wyświetlający działania usługi Acronis na wybranym urządzeniu,
 • Alerty – komunikaty i ostrzeżenia związane z kopiami zapasowymi urządzenia lub samym urządzeniem,
 • Usuń – zakładka do usuwania urządzenia z usługi Acronis.

Aby dodać nową lokalizację do wykonania kopii zapasowej, kliknij ikonę +Dodaj, w prawym górnym rogu.

Przycisk dodaj

 • Czy artykuł był pomocny ?
 • Tak   Nie

Kopia zapasowa danych bez limitu urządzeń

Chroń to, co najcenniejsze. Zabezpiecz firmowe lub prywatne dane z komputerów, telefonów, tabletów i serwerów.