Słowo kluczowe: uporządkowana

Listy

Istnieją dwa rodzaje list wyliczeniowych w języku HTML: Listy nieuporządkowane, Listy uprządkowane. Listy nieuporządkowane <ul type=”disc”>     <li>pierwszy punkt</li>      <li>drugi punkt</li>  <li>trzeci punkt</li> </ul> Otwierasz listę nieuprządkowaną. Wypisujesz kolejno wiersze. WAŻNE! Możesz ustawić jaki znak będzie wyświetlany jako symbol punktu: disc circle square Zamykasz listę. Wynikiem powyższego przykładu będzie następująca lista: pierwszy punkt […]