Słowo kluczowe: Feature Delegation

IIS Manager – Feature Delegation

Wprowadzenie – podstawowe informacje o IIS Manager – Feature Delegation, Wymagania systemowe dla IIS Manager, Informacje o ciągach połączeń (connection strings), Zarządzanie dostawcami (providers) w IIS Manager, Szczegóły dotyczące procesu globalizacji platformy .NET, Machine Key – co to jest i do czego służy?, Podstawowe informacje na temat kompilacji platform .NET, Konfiguracja poczty e-mail SMTP (SMTP […]