Słowo kluczowe: incremental

Kopia pełna, różnicowa i przyrostowa – jaką wybrać?

Podczas tworzenia kopii zapasowej, zlokalizowanej poza chmurą homebackup, np. na dysku komputera lub dysku sieciowym, masz możliwość wyboru jaki rodzaj kopii będzie realizowany. Usługa oddaje do dyspozycji trzy możliwości wykonania kopii zapasowej: pełna kopia zapasowa, kopia różnicowa, kopia przyrostowa. Każda powyższa kopia ma inne przeznaczenie, tak samo różny jest sposób ich tworzenia oraz przywracania. Bardzo […]