Słowo kluczowe: incremental

Kopia zapasowa pełna, różnicowa i przyrostowa – jaką wybrać?

Podczas tworzenia kopii zapasowej, zlokalizowanej poza chmurą Acronis Backup, np. na dysku komputera lub dysku sieciowym, masz możliwość wyboru jaki rodzaj kopii będzie realizowany. Usługa oddaje do dyspozycji trzy możliwości wykonania kopii zapasowej: pełna kopia zapasowa, kopia różnicowa, kopia przyrostowa.   Każda powyższa kopia zapasowa ma inne przeznaczenie, tak samo różny jest sposób ich tworzenia […]