Słowo kluczowe: odzyskiwanie

Wybieranie i odzyskiwanie danych programu Exchange Server

Poniższa tabela zawiera zestawienie danych programu Microsoft Exchange Server, które można wybrać do uwzględnienia w kopii zapasowej, oraz minimalne prawa użytkownika wymagane w celu utworzenia kopii zapasowej tych danych. Wersja programu Exchange Elementy danych Prawa użytkownika 2003 Grupy magazynów Członkostwo w grupie z rolą Zarządzanie organizacją 2007 Grupy magazynów Członkostwo w grupie z rolą Administratorzy […]

Wybieranie i odzyskiwanie baz danych SQL w Acronis Backup

Kopia zapasowa bazy danych SQL zawiera pliki bazy danych (.mdf, .ndf), pliki dziennika (.ldf) i inne powiązane pliki. Kopia zapasowa tych plików jest tworzona przy użyciu usługi zapisywania programu SQL Server. Usługa ta musi być uruchomiona, gdy Usługa kopiowania woluminów w tle (VSS) zażąda utworzenia kopii zapasowej lub odzyskania. Usługa kopii zapasowych umożliwia odzyskiwanie baz […]