Instalacja zewnętrznego certyfikatu SSL na serwerze