WordPress › Tworzenie pliku konfiguracyjnego

Przeglądarka internetowa - Adres URL - Instalacja - Kliknij przycisk Zaczynajmy