pomyslna-rejestracja

Pomyślna rejestracja dzierżawcy w trybie podpisu po stronie serwera.