tryb-podpisu

Wybór trybu podpisu w CodeTwo (po stronie serwera, po stronie klienta lub tryb combo).