Nowe pole w formularzu rejestracji

Nowe pole w formularzu rejestracji