Aktualizacja silnika baz danych PostgreSQL

Informujemy, że w najbliższych dniach zaktualizowany zostanie silnik baz danych PostgreSQL (do wersji 9.0.10).

Szczegółowe informacje na temat zmian dostępne są pod adresem http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/release-9-0-10.html