Ciemny motyw w Teams

Jak włączyć ciemny motyw w Teams?