Dodaj nowego użytkownika Google

Administrator dodaje nowego użytkownika G Suite