WordPress › Tworzenie pliku konfiguracyjnego(1)

Przeglądarka internetowa - Adres URL - Instalacja - Podaj niezbędne dane konfiguracyjne