krok 1

Wpisz kod aktywacyjny SimplySign i numer karty kryptograficznej