Aktualizacja MySQL do wersji 5.5.34

W dniach od 04.11.2013 do 06.11.2013 zostanie przeprowadzona aktualizacja MySQL do wersji 5.5.34.