Aktualizacja panelu phpMyAdmin

W ramach usług hostingu unix dokonaliśmy małej aktualizacji panelu „phpMyAdmin” do bieżącej wersji 3.4.3.2, głównie dotyczącej zabezpieczeń potencjalnych luk.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian znajdują się pod adresem:

http://demo.phpmyadmin.net/master-config/changelog.php.