Power Point w przeglądarce dostaje możliwość rysowania po prezentacji

Rysowanie po prezentacji może zastąpić wskaźnik laserowy