WordPress › Zakończenie instalacji

Przeglądarka internetowa - Adres URL - Instalacja - Potwierdzenie zakończenia instalacji systemu WordPress - Sukces - Kliknij przycisk Zaloguj się