Odwołanie warunków promocji Affinity (05.10.2022)

Informujemy, iż z dniem 05.10.2022 odwołujemy warunki promocji Affinity (https://regulaminy.home.pl/promocje/warunki-promocji-affinity-20220129.pdf), obowiązującej od dnia 29.01.2022 roku.

Organizator odwołuje wskazane warunki promocji na podstawie par. 9 pkt 57 regulaminu sieci home.pl.
Regulamin sieci jest dostępny pod adresem: https://regulaminy.home.pl/regulamin-sieci-home-pl-20201230.pdf