Dodawanie nowego administratora sklepu

Dodawanie nowego administratora sklepu