Konfiguracja kopii serwera FTP z plikami strony WWW