Aktualizacja silnika baz danych MySQL

Informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczynamy aktualizację silnika baz danych MySQL (do wersji 5.5.28).

Szczegółowe informacje na temat zmian dostępne są pod adresem http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/news-5-5-28.html