Aktualizacja wersji PHP

Informujemy, że w najbliższych dniach zaktualizowana zostanie wersja interpretera PHP (do wersji 5.3.21).

Szczegóły dotyczące zmian znajdują się pod adresemhttp://www.php.net/ChangeLog-5.php

Przeczytaj więcej o dostępnych wersjach PHP i ich zmianie.