Czarna lista rozszerzeń w Outlook? – tych plików już nie otworzysz

Jednym z najpopularniejszych sposobów rozprzestrzeniania się malware jest wykorzystywanie narzędzi komunikacji email. Złośliwe oprogramowanie, przesyłane w załącznikach w formie pliku wykonywalnego powoduje duże straty oraz naraża użytkowników na wyciek poufnych danych i dokumentów firmowych. W celu zmniejszenia zagrożenia wynikającego z możliwości otwierania plików bezpośrednio w kliencie pocztowym Outlook, Microsoft zablokował kolejne, potencjalnie niebezpieczne  rozszerzenia plików. Czarna lista rozszerzeń w Outlook będzie skutkować to zablokowaniem możliwości ich pobierania w przeglądarkowym kliencie pocztowym Co jest bardzo istotne, Microsoft udostępnił możliwość uwolnienia wybranych rozszerzeń z listy, dzięki czemu bardziej zaawansowani użytkownicy będą mogli w dalszym czasie odbierać i zapisywać zebrane rozszerzenia na swoim dysku.

Outlook z czarną listą rozszerzeńMicrosoft dodaje nowe elementy do czarnej listy rozszerzeń plików dla Outlook w przeglądarce

Jakie typy rozszerzeń plików znajdują się na czarnej liście Microsoft Outlook?

Czarna lista zablokuje możliwość ściągnięcia wielu rozszerzeń plików, wykorzystywanych między innymi przez język skryptowy Python, język skryptowy PowerSheell, Windows ClickOnce, Microsoft Data Access Components (MDAC), Windows Sandbox, cyfrowe certyfikaty i język programowania Java. Konkretnie chodzi tu o rozszerzenia: „.py”, „.pyc”, „.pyo”, „.pyw”, „.pyz”, „.pyzw”, „.ps1”, „.ps1xml”, „.ps2”, „.ps2xml”, „.psc1”, „.psc2”, „.psd1”, „.psdm1”, „.psd1”, „.psdm1”, „.cdxml”, „.pssc”, „.appref-ms”, „.udl”, „.wsb”, „.cer”, „.crt”, „.der”, „.jar”, „.jnlp”, „.appcontent-ms”, „.settingcontent-ms”, „.cnt”, „.hpj”, „.website”, „.webpnp”, „.mcf”, „.printerexport”, „.pl”, „.theme”, „.vbp”, „.xbap”, „.xll”, „.xnk”, „.msu”, „.diagcab” oraz „.grp”.

W sytuacji gdy użytkownik lub organizacja będą potrzebować dostępu do rozszerzenia, które zostało wpisane na czarną listę Outlook, Microsoft zaprojektował możliwość dodania wybranego rozszerzenia do białej listy. Taka decyzja powinna być jednak poprzedzona weryfikacją aktualności posiadanego oprogramowania oraz świadomością jakie zagrożenia wynikają z otwierania plików z nieznanych źródeł.

Microsoft 365 z polskim wsparciem technicznym

W pakiecie posiadasz zawsze aktualną wersję wszystkich aplikacji pakietu, takich jak Word, Excel, Outlook i innych. Przechowuj bezpiecznie pliki w chmurze, dziel się danymi i pracuj zdalnie z każdego miejsca. 

Poznaj Microsoft 365
Microsoft 365 Business Standard Dodaj do koszyka