Jak wyświetlać liczbę słów w Dokumentach Google? Nowa aktualizacja G Suite ułatwia kontrolowanie słów, znaków i stron.

Często zdarza się, że podczas pisania tekstu wyznaczona jest minimalna lub maksymalna liczba słów. Kontrolowanie tej liczby w Dokumentach Google wcześniej wymagało wejścia w opcje Narzędzia > Liczba słów, za każdym razem kiedy chciało się sprawdzić informacje o liczbie zapisanych słów.

Widok liczenia słów G Suite

Okno Liczby słów w Dokumentach Google

Wraz z nową aktualizacją aplikacji Dokumenty liczba słów może być wyświetlana na bieżąco, obok dokumentu, w którym piszemy. Funkcjonalność ta znajduje się w tym samym miejscu: Narzędzia > Liczba słów i uruchamiana jest zaznaczając pole wyboru znajdujące się u dołu okna.

liczba słów w Dokumencie Google

Zakładka wyświetlająca liczbę słów w Dokumencie Google

Po kliknięciu w nową zakładkę liczby słów wyświetlone zostają także inne informacje, jak liczba stron oraz znaków (ze spacjami i bez nich) w danym dokumencie. Aby zobaczyć liczbę słów w części tekstu wystarczy ja zaznaczyć.

Nowa funkcja już zaczęła trafiać do użytkowników pakietu G Suite, lecz ze względu na czas potrzebny na propagacje może nie pojawiać się przez 15 dni.

Gmail z domeną Twojej firmy? To możliwe!

Google Workspace to m.in. poczta Gmail, której możesz używać z domeną swojej firmy. Zyskasz także pakiet praktycznych aplikacji Google. Pracuj zdalnie z każdego miejsca.

Poznaj Google Workspace
Google Workspace Business Standard Dodaj do koszyka