Personal Vault w OneDrive udostępniony dla wszystkich ✔️

Funkcja Personal Vault w OneDrive pozwala na bezpieczne i poufne przechowywanie dokumentów oraz plików w naszej wirtualnej przestrzeni OneDrive. Aby otrzymać dostęp do przestrzeni Personal Vault, należy każdorazowo weryfikować swoją tożsamość za pomocą danych do logowania. Wszystkie dane oraz pliki umieszczone w sejfie są zaszyfrowane. Dodatkowo dostęp do nich będzie zabezpieczony dwuetapową weryfikacją tożsamości. Będzie to realizowane za pomocą np. kodu PIN, danych biometrycznych czy hasła przesłanego za pośrednictwem wiadomości SMS czy email. Microsoft zdecydował się na udostępnienie narzędzia wszystkim użytkownikom.

Personal Vault -chroń poufne dane

Personal Vault to doskonała przestrzeń do przechowywania ważnych dokumentów. Takich jak np. skan paszportu, dowodu osobistego, prawa jazdy, umów i dokumentów handlowych etc. Użytkownik może przechowywać również pliki takie jak istotne zdjęcia czy filmy wideo. Dzięki silnej ochronie, opartej o dwuetapową weryfikację tożsamości, Personal Vault jest doskonałą przestrzenią pamięci wirtualnej, zapewniającą poufność i bezpieczeństwo. Dodatkową ochroną jest automatyczne kończenie sesji i wylogowywanie, w sytuacji gdy stan bezczynności przekroczy 20 minut.

Co nowego w Personal Vault?

  • Brak możliwości udostępniania – w celu zapobiegnięcia przypadkowego udostępnienia dokumentów. Zastosowano mechanizm braku możliwości udostępniania plików i dokumentów znajdujących się w przestrzeni Personal Vault.
  • Zaawansowane szyfrowanie za pomocą BitLocker – OneDrive automatycznie zaszyfruje pliki znajdujące się w magazynie Personal Vault w Windows 10, z wykorzystaniem narzędzia BitLocker.
  • Blokada po określonym czasie – użytkownicy otrzymają możliwość automatycznej blokady i zakończenia sesji w wyznaczonym przez siebie czasie – domyślenie ustawiono 20 minut.
  • Skanowanie i przechwytywanie – OneDrive pozwoli użytkownikom na bezpośrednie skanowanie dokumentów czy robienie zdjęć oraz zapisywanie ich w Personal Vault. Dzięki temu pliki nie są przechowywane na mniej bezpiecznych nośnikach, takich jak pamięć telefonu czy rolka aparatu.

Personal Vault to bezpieczna przestrzeń, pozwalająca na poufne przechowywanie plików oraz dokumentów. Dzięki wprowadzanym funkcjom oraz udostępnieniu narzędzia wszystkim użytkownikom OneDrive, Microsoft przyczynia się do zwiększania cyberbezpieczeństwa.

Microsoft OneDrive dla Firm

Pracuj szybciej w dowolnym miejscu. OneDrive umożliwia zespołowe tworzenie dokumentów w czasie rzeczywistym.

Poznaj OneDrive’a
OneDrive dla Firm - Plan 1 Dodaj do koszyka