Kontrola ustawień i aplikacji – nowe funkcje grup w G Suite

Czym są grupy w G Suite?

Grupy G Suite to narzędzie mające na celu poprawić komunikację i współpracę użytkowników, takich jak pracownicy firmy lub menadżerowie, oraz umożliwić zarządzanie zespołami i dostępem do elementów usługi G Suite. Dzięki niej użytkownicy mogą wysyłać grupowe wiadomości e-mail, zapraszać członków do projektów lub udostępniać pliki i dokumenty między sobą. Grupy też mogą spełniać funkcje forum dyskusyjnego lub kanału informacyjnego o nowych produktach i wydarzeniach.

Nowe funkcje grup

W zeszłym roku Google dodało funkcjonalność kontrolowania ustawień i aplikacji G Suite przy wykorzystaniu grup. Wcześniej, użytkownicy nie mieli dostępu do aplikacji, jeśli ich organizacja nie posiadała do niej dostępu. Dzięki nowym grupom można było przypisywać poszczególnych użytkowników do grup dostępowych, przez co mogli korzystać z elementów niedostępnych dla ich firmy.

Na początku lipca, Google rozszerzyło tę funkcjonalność umożliwiając jeszcze większą kontrolę nad ustawieniami i dostępem do aplikacji przez grupy. Dzięki nim możemy kontrolować domyślne ustawienia dla:

  • AppMaker: ustawienia baz danych;
  • Currents: ustawienia dla organizacji biorących udział w testach beta aplikacji Currents;
  • Directory: jakie informacje profilowe mogą redagować użytkownicy (np. imię, nazwisko, płeć, itd.);
  • Google Dysk i Dokumenty: polityka udostępniania i widoczność linków;
  • Google Voice: ogólne ustawienia usługi – dla organizacji korzystających z Google Voice;
  • Hangouts: ustawienia historii oraz instalowanie botów;
  • YouTube: ustawienia treści, uprawnień i inne.

Dzięki grupom zarządzanie użytkownikami staje się o wiele prostsze i wygodniejsze, pozwalając na udostępnienie użytkownikom aplikacji, których potrzebują oraz zapewnienie odpowiednich ustawień domyślnych dla grup, w których się znajdują. Przykładowo, używając grup, można skonfigurować profile użytkowników zależnie od rodzaju pracy, stanowiska w firmie lub lokalizacji.

Rozszerzone funkcjonalności zarządzania grupami G Suite dostępna jest już teraz, a ich ustawienia znajdziemy w konsoli administratora. Kontrola grup domyślnie jest wyłączona i musi zostać uruchomiona oddzielnie dla każdej grupy.

Gmail z domeną Twojej firmy? To możliwe!

Google Workspace to m.in. poczta Gmail, której możesz używać z domeną swojej firmy. Zyskasz także pakiet praktycznych aplikacji Google. Pracuj zdalnie z każdego miejsca.

Poznaj Google Workspace
Google Workspace Business Standard Dodaj do koszyka