Zmiany w interfejsie zarządzania użytkownikami w G Suite

Google wprowadziło kilka zmian mających na celu usprawnienie pracy administratora G Suite. Spowodują one, że często używane funkcje będą łatwiejsze do znalezienia, przyspieszając pracę osób zarządzających usługą. Następujące zmiany można znaleźć przechodząc do: Konsola administratora > Użytkownicy.

  • Nowe przyciski tekstowe dla zarządzania użytkownikami. Po najechaniu kursorem na użytkownika w liście użytkowników, pojawiające się przyciski zostały zmienione z ikon na tekst.
  • Linki tekstowe do dodawania nowych użytkowników. Przycisk „+” używany do dodawania użytkowników został zamieniony przyciskiem tekstowym umieszczonym u góry tablicy.
  • Dynamiczny pasek tytułu tablicy. Teraz w tablicy wyświetlane są różne opcje, zależnie od tego czy zaznaczone zostały wiersze tablicy.

Nowe przyciski tekstowe dla zarządzania użytkownikami

Zamiast ikon, pojawiać się będą przyciski z tekstem opisującym wybierane funkcje zarządzania, takie jak resetowanie hasła, zmiana nazwy użytkownika, dodawanie do grup i inne.

Użytkownicy G Suite - zmiany w zarządzaniu użytkownikami w aplikacji

Przyciski tekstowe do dodawania nowych użytkowników

By dodawać użytkowników pojedynczo lub kilku na raz można użyć linków tekstowych znajdujących się u góry tablicy użytkowników. Warto zauważyć, że linki te zmieniają się, jeśli w tablicy zaznaczone są wiersze.

Użytkownicy G Suite - tekstowe przyciski do zarządzania użytkownikami

Dynamiczny pasek tytułu tablicy

Opcje zarządzania użytkownikami zmieniają się, kiedy zostają zaznaczone wiersze w tablicy.

Użytkownicy G Suite - dynamiczny pasek tytułu tablicy

Powyżej opisane zmiany są już dostępne dla wszystkich administratorów kont w Google G Suite.

Gmail z domeną Twojej firmy? To możliwe!

Google Workspace to m.in. poczta Gmail, której możesz używać z domeną swojej firmy. Zyskasz także pakiet praktycznych aplikacji Google. Pracuj zdalnie z każdego miejsca.

Poznaj Google Workspace
Google Workspace Business Standard Dodaj do koszyka